czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenia Delegatów PZSSan

 

2020 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan 12.09.2020 r.

Regulamin obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Sprawozdanie na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSSan
Wykaz Uchwał Walnego Sprawozdawczo Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Wykaz Uchwał Zarządu PZSSan podjętych w 2019 – 2020 roku
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Projekt porządku obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Działania PR i marketingowe
Sprawozdanie finansowe
Wystąpienie p.o. Prezesa PZSSan Jana Błońskiego na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów PZSSan

2019 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan 08.06.2019 r.

Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 08.06.2019 r.
Sprawozdanie organizacyjno-programowe
Wystąpienie prezesa PZSSan Michała Jasnosza
Sprawozdanie finansowe
Opinia biegłego referenta
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie z przebiegu sezonu 2018/19 na torach lodowych (prezentacja)
Uchwała w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój
Dokumentacja fotograficzna
Prezentacja TBRC (wykorzystanie skroplonego gazu do mrożenia toru lodowego)
Social media
Prezentacja dot. starań o budowę toru naturalnego w Bielsku Białej
Uchwała w sprawie budowy torów z tworzywa sztucznego (plastykowych) i naturalnych
Ministerstwo Sportu i Turystyki -  informacja ws sprawozdań

2018 rok

Protokół przebiegu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych