czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Program w 2022 roku

 

W 2022 roku program zakłada:

1. Prowadzenie zajęć sportowych – dofinansowanie osób prowadzących zajęcia;
2. Zakup sprzętu sportowego – urządzenia do startu z aluminium;
3. Promocję programu w samorządach na terenie których działają kluby sportowe uczestniczące w programie.

Założenia programowe

Kluby

Program w 2022 roku