czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Założenia programowe

 

Program Ministerstwa Sportu i Turystki „Sport Wszystkich Dzieci” jest realizowany przez Polski Związek Sportów Saneczkowych pod nazwą „ Z podwórka na Zimowe Igrzyska Olimpijskie – szukamy uzdolnionych sportowo młodych saneczkarzy”. Jest programem adresowanym do dzieci ze szkół podstawowych, realizowanym bezpośrednio przez dziesięć klubów PZSSan. Nadrzędnym celem programu jest upowszechnianie saneczkarstwa, jak również poprzez promowanie zachowań prozdrowotnych, wychowawczych wartości sportu, działań społecznych i edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w trzech okręgach : dolnośląskim, małopolskim i śląskim. Dzięki temu programowi Polski Związek Sportów Saneczkowych dąży też do podniesienia poziomu prowadzenia zajęć w klubach poprzez doposażenie w sprzęt, jak również podniesienie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.