czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenia Delegatów PZSSan

 

2021 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan /04.09.2021 r. Krynica-Zdrój/

sprawozdanie z działalności PZSSan za 2020 rok
sprawozdanie sportowe na WZSD PZSSan 0409.2021 r.
sprawozdanie finansowe za 2020 rok
sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  za 2020 rok wydanego przez biegłego rewidenta
uchwały  podjęte przez delegatów na WZSD PZSSan  w dniu 04.09.2021 r. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( 12092020wykazuchwalwswzdpzssan.pdf)
protokół z WZSD PZSSan z dnia 04.09.2021 r. w Krynicy-Zdrój
MATERIAŁY DO POBRANIA

2020 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan 12.09.2020 r.

Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 12.09.2020 r.
Regulamin obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Sprawozdanie na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSSan
Wykaz Uchwał Walnego Sprawozdawczo Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Wykaz Uchwał Zarządu PZSSan podjętych w 2019 – 2020 roku
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Projekt porządku obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Działania PR i marketingowe
Sprawozdanie finansowe
Wystąpienie p.o. Prezesa PZSSan Jana Błońskiego na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów PZSSan

2019 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan 08.06.2019 r.

Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 08.06.2019 r.
Sprawozdanie organizacyjno-programowe
Wystąpienie prezesa PZSSan Michała Jasnosza
Sprawozdanie finansowe
Opinia biegłego referenta
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie z przebiegu sezonu 2018/19 na torach lodowych (prezentacja)
Uchwała w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój
Dokumentacja fotograficzna
Prezentacja TBRC (wykorzystanie skroplonego gazu do mrożenia toru lodowego)
Social media
Prezentacja dot. starań o budowę toru naturalnego w Bielsku Białej
Uchwała w sprawie budowy torów z tworzywa sztucznego (plastykowych) i naturalnych
Ministerstwo Sportu i Turystyki -  informacja ws sprawozdań

2018 rok

Protokół przebiegu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych