czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenia Delegatów PZSSan

 

2023 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan 26.06.2023 r. Warszawa

 1. Sprawozdanie organizacyjno-sportowe za 2022/23 rok
 2. Załączniki do sprawozdania sportowego  
 3. Sprawozdanie finansowe za 2022 r
 4. Informacja dodatkowa wraz z notami (finanse).
 5. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok przez niezależnego biegłego rewidenta
 6. Uchwała n 1 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZSSan w  2022/23 roku
 7. Uchwała n 2 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
 8. Uchwała n 3 w sprawie udzielenia absolutorium
 9. Uchwała n 4 w sprawie poparcia dla budowy torów kompozytowych
 10. Uchwała n 5 w sprawie powołania w Krynicy-Zdrój filii Ośrodka Przygotowań Olimpijskich
 11. Regulamin obrad WZSWD PZSSan
 12. Porządek obrad WZSWD PZSSan
 13. Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZSSan z dn. 26.06.2023 r.
 14. Prezentacja działań promocyjnych i „Kibicowsko.pl”
 15. Lista delegatów i gości.

MATERIAŁY DO POBRANIA

2022 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW PZSSan 25.06.2022 r. Warszawa

 1. Sprawozdanie organizacyjno-sportowe za 2021/22 rok
 2. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok przez niezależnego biegłego rewidenta finansowego
 4. Uchwała n 1 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZSSan w  2021/22 roku
 5. Uchwała n 2 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 6. Uchwała n 3 w sprawie udzielenia absolutorium
 7. Uchwała n 4 w sprawie budowy torów lodowych sztucznie mrożonych
 8. Uchwała n 5 w sprawie budowy torów kompozytowych
 9. Uchwała n 6 w sprawie budowy torów naturalnych
 10. Regulamin obrad WZSWD PZSSan
 11. Porządek obrad WZSWD PZSSan
 12. Dyplom uznania dla Marka Skowrońskiego
 13. Przyznane Honorowe Odznaki za zasługi dla PZSSan
 14. Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZSSan z dn. 25.06.2022 r.
 15. Lista delegatów i gości

MATERIAŁY DO POBRANIA

2021 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan /04.09.2021 r. Krynica-Zdrój/

sprawozdanie z działalności PZSSan za 2020 rok
sprawozdanie sportowe na WZSD PZSSan 0409.2021 r.
sprawozdanie finansowe za 2020 rok
sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  za 2020 rok wydanego przez biegłego rewidenta
uchwały  podjęte przez delegatów na WZSD PZSSan  w dniu 04.09.2021 r. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( 12092020wykazuchwalwswzdpzssan.pdf)
protokół z WZSD PZSSan z dnia 04.09.2021 r. w Krynicy-Zdrój
MATERIAŁY DO POBRANIA

2020 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan 12.09.2020 r.

Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 12.09.2020 r.
Regulamin obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Sprawozdanie na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSSan
Wykaz Uchwał Walnego Sprawozdawczo Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Wykaz Uchwał Zarządu PZSSan podjętych w 2019 – 2020 roku
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Projekt porządku obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan
Działania PR i marketingowe
Sprawozdanie finansowe
Wystąpienie p.o. Prezesa PZSSan Jana Błońskiego na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów PZSSan

2019 rok

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW PZSSan 08.06.2019 r.

Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 08.06.2019 r.
Sprawozdanie organizacyjno-programowe
Wystąpienie prezesa PZSSan Michała Jasnosza
Sprawozdanie finansowe
Opinia biegłego referenta
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie z przebiegu sezonu 2018/19 na torach lodowych (prezentacja)
Uchwała w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój
Dokumentacja fotograficzna
Prezentacja TBRC (wykorzystanie skroplonego gazu do mrożenia toru lodowego)
Social media
Prezentacja dot. starań o budowę toru naturalnego w Bielsku Białej
Uchwała w sprawie budowy torów z tworzywa sztucznego (plastykowych) i naturalnych
Ministerstwo Sportu i Turystyki -  informacja ws sprawozdań

2018 rok

Protokół przebiegu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych