czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

67. kongres FIL w Ljubjlanie

26 czerwca 2019, godz. 05:31  

A A A

W dniach 13 – 16 czerwca br odbył się w Ljubljanie (Słowenia) doroczny Kongres Sprawozdawczy  Światowej Federacji Saneczkowej (FIL).

Uczestniczyła w nim delegacja Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: prezes Michał Jasnosz, wiceprezes Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera i trener główny kadry Marek Skowroński. W trakcie obrad m.in. dokonano podsumowania sezonu startowego 2018/19, przyjęto sprawozdanie z działalności organizacyjnej FIL oraz stan finansów, wybrano nowego wiceprezydenta FIL ds. marketingu w osobie Thomasa Schwaba, dot. sekretarza generalnego Niemieckiego Związku Saneczkowego, przyznano prawo organizacji Mistrzostw Świata Seniorów na torze lodowym w 2023 roku Oberhof (Niemcy), wysłuchano raportu o stanie przygotowań przedstawiciela BOCOC-organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Pekinie. Delegacja PZSSan. poinformowała członków kierownictwa FIL i osoby odpowiedzialne w Biurze o staraniach wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy Zdrój oraz planach modernizacji i budowy nowych torów plastykowych i naturalnych. Uzyskaliśmy pełne poparcie dla tych zamierzeń i obietnice daleko idącej pomocy. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchano naszych informacji o możliwym zastosowaniu do mrożenia toru nowatorskiej metody rozprężania gazu LPG, która zdecydowanie obniży koszty eksploatacji tego obiektu.
Galeria