czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Inauguracyjne posiedzenie Rady Patronackiej PZSSan

26 sierpnia 2020, godz. 07:14  

A A A

W dniu 25 sierpnia br. w siedzibie Polskiego Związku Sportów Saneczkowych  w Warszawie odbyło się - kilkakrotnie przesuwane terminowo ze względu na pandemię koronawirusa - inauguracyjne posiedzenie Rady Patronackiej PZSSan, która została utworzona decyzją Zarządu PZSSan  z dnia 26 października 2019 r,  w oparciu o par. 27 ustęp 3 zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 9 sierpnia 2018 roku  Statutu PZSSan.

Zarząd PZSSan na tym posiedzeniu powołał pomysłodawcę projektu pana dr Zdzisława Ingielewicza, działacza polskiego ruchu olimpijskiego, na Przewodniczącego Rady Patronackiej i upoważnił do jej organizacji.

W skład Rady weszli: p.p. prezes zarządu Fundacji „Polskie Maki” Mirosław Banach, właściciel BUKSA TRAVEL Janusz Buksa, prezes zarządu ICENTIS Capital Igor Chalupec, prezes zarządu SORGA dr Waldemar Dobrzyński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKOL Zenon Hajduga, burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, partner w Kancelarii Prawnej BBK mec. Michał Kuliński, główny projektant PERBO Group arch. Piotr Łabowicz, burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba, prezes zarządu firmy EBA kompozyty polimerowe Edward Szkarlat, poseł na Sejm RP Patryk Wicher i doradca POT dr Adam Zaborowski.

Otwierając posiedzenie Rady p.o. prezesa PZSSan Jan Błoński przypomniał najważniejsze daty z historii polskiego saneczkarstwa i największe sukcesy reprezentantów Polski, odniesione na Mistrzostwach Świata, Europy i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Polska jeszcze w latach 50 i 60 XX wieku była organizatorem Mistrzostw Świata i Europy w saneczkarstwie na torach w Krynicy-Zdrój, Karpaczu i Szczyrku-Biłej. Wprowadzenie torów lodowych sztucznie mrożonych dokonały rewolucji w sportach saneczkowych, a brak śnieżnych i mroźnych zim zahamowało  rozwój saneczkarstwa w naszym kraju. Niestety do dnia dzisiejszego jesteśmy zmuszeni  „niepatriotycznie” do wydawania pieniędzy polskiego podatnika na szkolenia i organizację Mistrzostw Polski  za granicą.

Na wniosek przewodniczącego dr Zdzisława Ingielewicza uznano, że Rada Patronacka jest ciałem otwartym także na nowe propozycje i nowych członków, którzy chcieliby pomóc w realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Poinformował, że głównymi celami i zadaniami  Rady są: doradzanie i  wyrażanie opinii dla Zarządu PZSSan w sprawach dotyczących dalszego rozwoju saneczkarstwa w Polsce, wspieranie budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój i  budowy torów z tworzywa sztucznego w Karpaczu, Jeleniej Górze Sobieszowie, Mikuszowicach Śląskich, Marcinkowicach k/Nowego Sącza, Muszynie-Złockie oraz na Warmii i Mazurach w Kurzętniku i Gołdapi i na Podlasiu w Szelment,  pomoc w uruchomieniu produkcji w Polsce sprzętu saneczkowego, pozyskiwanie sponsorów i partnerów PZSSan.

W trakcie posiedzenia burmistrz Krynicy-Zdrój p. Piotr Ryba, któremu towarzyszyli p. zastępca burmistrza Paweł Maślanka i  dyr. Wydz. Inwestycji i Mienia UM Jacek Oleksa, poinformował o działaniach mających na celu pobudzenie zainteresowania saneczkarstwem w Krynicy-Zdrój, wznowienie działalności klubu saneczkowego UMKS „Parkowa” i powrót do  starań  budowy bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego toru lodowego sztucznie mrożonego, ostatniej inwestycji trzech olimpijskich zimowych dyscyplin sportu, które nie posiadają w kraju własnego obiektu służącego do treningu i organizacji najbardziej prestiżowych zawodów międzynarodowych. Rozważane są alternatywne do Góry Parkowej propozycje lokalizacji toru. Nowe technologie pozwalają na budowę takich obiektów także na południowych, bardziej nasłonecznionych zboczach. Planuje się  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i rozprężania gazu ziemnego, dostarczanego statkami do Portu w Świnoujściu (przy jego rozprężaniu uzyskuje się prawie bez kosztowo duże ilości zimna i energii elektrycznej, wystarczającej do wylodzenia toru i lodowiska) co znacznie obniży koszty eksploatacyjne.  Poseł na Sejm RP Patryk Wicher zapewnił o swoim wsparciu władz samorządowych miasta w staraniach związanych z podejmowanymi pracami badawczymi na terenach planowanej inwestycji, która ma przywróci Krynicę-Zdrój do grona  „światowych salonów sportów zimowych” oraz przyśpieszeniu prac formalno-prawnych.

Projektant PERBO Group z Krakowa Marcin Kulpa zaprezentował  projekt pierwszej inwestycji dla bobslei i saneczkarstwa w Krynicy-Zdrój – bobslejowo-saneczkowej ścieżki startowej przy Hali Lodowej, która będzie otwarta także dla wszystkich chętnych.  Poinformował również o prowadzonych pracach nad modyfikacją projektu toru lodowego sztucznie-mrożonego dla Krynicy-Zdrój.

Sekretarz Generalny PZSSan Janusz Tatera zapewnił, że zgłoszone w trakcie dyskusji szczegółowe wnioski i propozycje zostaną przedłożone do decyzji członków Zarządu podczas najbliższego posiedzenia w dniu 3 września br.  w Karpaczu oraz delegatów Walnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZSSan w dniu 12 września br. w Warszawie. Zostaną z nimi zapoznani również uczestnicy Seminarium szkoleniowego trenerów i instruktorów PZSSan planowanego w dniach 3 – 5 września br. w Karpaczu. Poinformował, że w dniu 2 września br. planowane jest także pierwsze robocze spotkanie potencjalnego krajowego producenta torów saneczkowych z tworzywa sztucznego z firmy EBA z Nowego Sącza z przedstawicielami władz samorządowych Karpacza i Jeleniej Góry, które jako pierwsze są poważnie zainteresowane zamówieniem  takich torów. Jest wielce prawdopodobne, że  polski producent może stać się cennym eksporterem tej technologii nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to związane z zakończeniem ich produkcji przez dotychczas jedynego w Europie niemieckiego producenta, który zakończył swoją działalność w związku z przejściem na emeryturę.

Podsumowując można śmiało stwierdzić „powiało dużym optymizmem”. Realizuje się nasze hasło wiodące: przyszedł „czas na polskie saneczkarstwo”.