czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Jan Błoński p.o. prezesa PZSSan

31 października 2019, godz. 16:33  

A A A

W dniu 26 października br. Zarząd PZSSan powierzył wiceprezesowi Janowi Błońskiemu pełnienie obowiązków prezesa Polskiego Związku Saneczkowego.

W związku ze śmiercią prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Michała Jasnosza, zgodnie z par. 24 ustęp 5 zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 9 sierpnia 2018 roku Statutu PZSSan, Zarząd PZSSan na posiedzeniu w dniu 26 października 2019 r. powierza pełnienie funkcji Prezesa PZSSan do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów PZSSan wiceprezesowi Janowi Błońskiemu.