czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Koronawirus - rekomendacje Ministerstwa

16 marca 2020, godz. 14:29  

A A A

Mając na uwadze decyzje Rządu dotyczące odwołania imprez masowych dla zwiększenia bezpieczeństwa osób uprawiających sport oraz uczestniczących w wydarzeniach sportowych rekomendujemy:

  • dostosowanie form szkolenia sportowego (w tym odpowiednią zmianę terminów/miejsca szkolenia sportowego),
  • stosowanie się do wytycznych i komunikatów organów państwowych, w tym dotyczących unikania podróży, a w szczególności nie podróżowania do miejsc o zwiększonym ryzyku zachorowalności.

Zajęcia sportowe zostają wstrzymane

Podjęto decyzję o: 

  • wstrzymaniu realizacji programu SKS (dodatkowe zajęcia sportowe),
  • wstrzymaniu realizacji programu LAS (zajęć na boiskach „Orlik),
  • zamknięciu lodowiska COS – Torwar,
  • stałych atrakcji i aktywności jak wycieczki z przewodnikiem czy punkt widokowy na PGE Narodowym zostały odwołane. Nie funkcjonuje recepcja główna i kasy PGE Narodowego. Zamknięto również strefę Smart Kids Planet oraz Oficjalny Sklep Kibica Reprezentacji Polski. Wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały odwołane lub przełożone. Przyjmowanie nowych rezerwacji zostało wstrzymane.

Rozliczanie dotacji
Aktualna sytuacja będzie brana pod uwagę w momencie rozliczania środków dotacyjnych z beneficjentami. Okoliczności związane z wystąpieniem zagrożenia i w związku z tym, zmiana sposobu realizacji zawartych umów dotacyjnych (np. odwołaniem imprez sportowych, zmianą miejsca szkolenia sportowego, odwołaniem zajęć sportowych, odwołaniem konferencji) będą rozpatrywane indywidualnie. Realizacja umowy w sposób sprzeczny z zaleceniami może skutkować brakiem możliwości rozliczenia poniesionych wydatków ze środków dotacji (np. wyjazdy na zgrupowania zagraniczne do państw zagrożonych, start w zawodach w rejonach szczególnie zagrożonych).

- Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne podejście do sprawy. Nie należy panikować, ale podejmując decyzje miejmy na względzie społeczną odpowiedzialność za zdrowie i życie Polaków – powiedziała Danuta Dmowska-Andrzejuk. Pragnę podziękować wszystkim prezesom związków sportowych i innych instytucji współpracujących z nami, którzy do tej pory zastosowali się do wydanych przez Kancelarię Premiera i Ministerstwo Sportu rekomendacji – dodała minister.

W celu zmiany formy szkolenia oraz w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Departamentem Sportu Wyczynowego lub Departamentem Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

Wiele jednak zależy od Ciebie!

  • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
  • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590