czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Mały wielki Polak - nadzieje olimpijskie

24 listopada 2020, godz. 14:05  

A A A

W dniach 17-20 listopada br. w Karpaczu odbyło się zgrupowanie szkoleniowe organizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ”Mały wielki Polak - nadzieje olimpijskie”.

Z sympatią spoglądamy na młodych adeptów saneczkarstwa, którzy dzięki temu programowi mają tworzyć przyszłość saneczkarstwa w Polsce. Do programu zgłoszono 36 zawodników z 3 województw i 5 klubów. W Karpaczu przeprowadzono testy dla zawodników pod kątem sprawnościowym, wydolnościowym i siłowym. Udało się przeprowadzić Międzynarodowy test sprawności fizycznej i próby siłowe oraz specyficzne dla naszego sportu starty saneczkowe. Przyszłe nadzieje olimpijskie również były sprawdzane w warunkach startowych na lodowisku w Świdnicy, gdzie doskonalili technikę startu saneczkowego. Wszystkie testy odbyły się w szczególnym rygorze sanitarnym z zachowaniem bezpieczeństwa oraz przy założeniach Dezynfekcja- Dystans-Maseczka. Trenerzy Przemysław Pochłód i Tomasz Koćmierowski bardzo pozytywnie ocenili postawę sportową przyszłych nadziei olimpijskich. Kolejne zgrupowanie w ramach tego projektu nastąpi już niebawem.

Przemysław Pochłód