czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Marzenia o budowie Olimpijskiego Toru Lodowego w Arłamowie

21 maja 2018, godz. 12:29  

A A A

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych zapoznał się z koncepcją budowy w Arłamowie toru saneczkowo-bobsjejowo-skelatonowego sztucznie mrożonego. Podczas obrad prezes PZSSan Michał Jasnosz, wiceprezes p. Jan Błoński, sekretarz generalny J. Tatera  i trenera kadry narodowej seniorów marek Skowroński poinformowali o konsultacjach jakie delegacja PZSSan wspólnie z czteroosobową delegacją kierownictwa Polskiego Związku Bobslei i Skelatonu przeprowadzili w Arłamowie, z właścicielem kompleksu hotelowo-sportowego „ARŁAMÓW” Antonim Kubickim, na temat koncepcji budowy w Arłamowie toru saneczkowo-bobslejowo-skelatonowego sztucznie mrożonego.

Koncepcji budowy w Arłamowie toru saneczkowo-bobsjejowo-skelatonowego sztucznie mrożonego w kompleksie hotelowo-sportowo-rekreacyjnym w Arłamowie została przygotowana na potrzeby akt kandydatury Krakowa ubiegającego się o otrzymanie prawa organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez PKOL i przyjęty wstępnie, za możliwy do realizacji, przez MKOL (możliwość organizacji drugiej Wioski Olimpijskiej).

Budowa toru lodowego zyskała duże poparcie władz administracyjnych i samorządowych woj. Podkarpackiego, które dostrzegają szansę na realizację tej inwestycji pozwalającej w wyrównywaniu szans rozwojowych tego południowo-wschodniego regionu kraju. Po wycofaniu kandydatury Krakowa właściciel kompleksu hoteli Arłamów Antoni Kubicki nadal kontynuował prace logistyczne i promocyjne dot. budowy toru lodowego, sztucznie mrożonego (m.in. znowelizowano koncepcję projektowo-lokalizacyjną toru uwzględniając zgłoszone uwagi i sugestie m.in. zmieniając miejsce startu, uzyskano potrzebne pozwolenia, opracowano koncepcję rozbudowy elektrowni na biomasę, doprowadzono do uzyskaniu decyzji o poszerzeniu drogi dojazdowej z Przemyśla do Arłamowa, zmieniając jej status z drogi powiatowej do wojewódzkiej, opracowano projekt rozbudowy budynku socjalnego o 75 miejsc, tworząc bursę dla zawodników.

Prowadzone są rozmowy o uzyskanie zgody na wydłużenie pasa startowego lokalnego lotniska (ok. 10 km od hotelu). Wojewódzkie władze administracyjne i samorządowe Ustrzyk Dolnych uzyskały decyzję o utworzeniu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich i otwarciu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Właściciel hotelu Arłamów zadeklarował sprzedaż terenu na którym miałby być posadowiony tor lodowy dla powstającego OPO. Ocenia też, że koszty wybudowania toru oscylują w granicach 300 milionów PLN. Zagrożeniem dla tej koncepcji poza wysokością oczekiwanego finansowania, „izolacją obiektu” od większej aglomeracji miejskiej ze szkołami, odległością do szpitala o standardach międzynarodowych (uwzględniając w tym miejscowe lądowisko dla helikopterów ratowniczych) jest także możliwość zmiany właścicielskiej w przyszłości (Fundusze Inwestycyjne, zagraniczni inwestorzy), która może zmienić strategię wykorzystania tego obiektu do prowadzenia szkoleń i rozgrywania zawodów sportowych.

Ważne jest także wynegocjowanie „racjonalnych” stawek wykorzystania obiektu do szkoleń młodzieży, zwłaszcza dla klubów, a także kadr narodowych PZSSan i PZBiS. Uwzględniając fakt, że jest to w tej chwili jedyna spójna koncepcja budowy tego jedynego obiektu do uprawiania dyscyplin olimpijskich w kraju, którego nie posiadamy w Polsce i jesteśmy zmuszani do wydawania pieniędzy polskiego podatnika na szkolenia poza granicami kraju, w tym organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski niepatriotycznie bo „na obczyźnie” PZSSan i PZBiS postanowiły racjonalnie wspierać ten projekt. Postanowiono także przygotować odrębne wspólne wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zdaniem PZSSan nadal lepszymi lokalizacjami dla tej inwestycji są posiadające bogatą historię uprawiania tych olimpijskich dyscyplin w sportach zimowych są rozpoznawalne w świecie Krynica Zdrój, okolice Bielsko-Białej (Wisła i Szczyrk) oraz Karpacz.

Tym bardziej, że po II Wojnie Światowej saneczkarstwo zaczęło się rozwijać na Dolnym Śląsku, głównie w Karpaczu, gdzie w 1950 roku wybudowano nowoczesny tor saneczkowo-bobslejowy i Krynicy Zdrój, w której w 2009 roku rozpoczęto na Górze Parkowej budowę toru lodowego sztucznie mrożonego w śladzie wcześniej istniejącego i wykonano wiele prac ziemnych, w tym budowę mostów i drogi transportu sanek, wydając kilka milionów PLN. Niestety aktualnie władze administracyjne i samorządowe tych miast nie wykazują dostatecznych starań i determinacji do pozyskania tej inwestycji na terenach należących do Skarby Państwa lub lokalnego Samorządu. Na pewno działalność takiego toru lodowego sztucznie mrożonego powinna być skorelowana z działalnością najbliższego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.