czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Mateusz Sochowicz realizuje program Solidarności Olimpijskiej MKOL "Pekin 2022"

24 czerwca 2021, godz. 16:25  

A A A

Międzynarodowy Komitet Olimpijski od wielu lat stwarza możliwości ubiegania się o pomocowe środki finansowe w ramach ściśle określonych programów pod nazwą „Solidarność Olimpijska”.

Polski Związek Sportów Saneczkowych skutecznie w roku ubiegłym wystąpił do MKOl za pośrednictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego o wsparcie finansowe organizacji szkolenia polskich trenerów z udziałem ekspertów z Niemieckiej Federacji Bobslei i Saneczek. Polski Komitet Olimpijski poparł nasze starania i przekazał do PZSSan znaczące środki
finansowe, jakie z tego tytułu otrzymał z Lozanny. Dofinansowanie tego kursu otrzymaliśmy także ze Światowej Federacji Saneczkowej (FIL). Pozwoliły one na zorganizowanie szkolenia polskich trenerów i instruktorów w Karpaczu. MKOl opracował również m.in. program dla zawodników o nazwie Pekin 2022. Celem tego programu jest wspieranie przygotowań stypendystów do uzyskania kwalifikacji olimpijskiej i jego jak najlepszy potencjalny występ podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Polski Komitet Olimpijski zaakceptował w listopadzie 2020 roku kandydaturę Mateusza Sochowicza jako beneficjenta programu Solidarności Olimpijskiej „Pekin 2022”. W ramach tego programu Mateusz Sochowicz udał się m.in. przed kilku dniami, wraz z trenerem głównym kadry narodowej seniorów Markiem Skowrońskim, do warsztatów Niemieckiej Federacji Bobslei i Saneczek w Bertechsgaden w celu dokonania optymalizacji sanek na których będzie walczył o zdobycie kwalifikacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Dopasowanie sanek do jego indywidualnych predyspozycji ma fundamentalne znaczenie. PZSSan od wielu lat współpracuje z Niemiecką Federacją Saneczkową. Odczuwalną dla nas pomocą jest możliwość skorzystania z olbrzymiego doświadczenia mechaników niemieckich. Indywidualne konsultacje w ramach wolontariatu z mechanikiem kadry niemieckich reprezentantów Georgem Hacklem nad optymalizacją najnowszych sanek dla  Mateusza Sochowicza są tym cenniejsze, że odbywają się cyklicznie, co pozwala na dopasowanie sanek do aktualnej „figury” naszego zawodnika. Wyjazd do Niemiec finansowany z programu Solidarności Olimpijskiej jest wpisany w założenia programowe zaakceptowane przez PKOl. Cykl tego programu obejmuje ponad dwuletni okres wsparcia zawodnika ze strony MKOl za pośrednictwem PKOl i PZSSan. Z podobnego programu korzystała w poprzednim cyklu przygotowań olimpijskich do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku, koreańskim PyeongChang Ewa Kuls-Kusyk. Warto w tym miejscu przypomnieć, ze Igrzyska te były pierwszymi Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w XXI wieku w Azji.