czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Obradował Zarząd PZSSan

28 stycznia 2020, godz. 08:11  

A A A

W dniu 25 stycznia br. w siedzibie Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w Warszawie obradował Zarząd PZSSan z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył p.o. prezesa PZSSan Jan Błoński.

Zarząd:

 1. Przyjął informację o realizacji budżetu PZSSan w 2019 roku oraz zgłoszonych projektach na dofinansowania akcji szkoleniowych i udziału w zawodach międzynarodowych na rok 2020.
 2. Dokonał oceny startu saneczkarzy w III Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Lozannie/St. Moritz oraz Mistrzostwach Europy seniorów w Lillehammer.
 3. Przyjął informację o spotkaniach Sekretarza Generalnego PZSSan z Wójtem gminy Kurzętnik, dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego i Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie w sprawie utworzenia Ośrodka sportów saneczkowych na torze naturalnym w woj.. warmińsko-mazurskim.
 4. Zatwierdził projekt porozumienia o współpracy PZSSan z Zespołem Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (woj. małopolskie).
 5. Zatwierdził propozycję czasowego użyczenia do tworzącego się Ośrodka Sportów Saneczkowych w Marcinkowicach k/Nowego Sączu) drugiego kompletu trenażerów saneczkowych.
 6. Zatwierdził projekty organizacji Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w Siguldzie (Łotwa) w terminie 13-15.03.2020 r. i Młodzieżowych Mistrzostw Polski na torze lodowym w Starym Smokowcu (Słowacja) w terminie 20-22.03.2020 r.
 7. Zatwierdził propozycję Śląskiej Federacji Sportu o rozegraniu zawodów saneczkowych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Starym Smokowcu (Słowacja) w terminie 25.02-01.03.2020 r.
 8. Zatwierdził propozycję organizacji Mistrzostw Polski na torze naturalnym w Szelment k/Suwałk (woj. podlaskie) w terminie 09-11.03.2020 r.
 9. Zaakceptował propozycję zlecenia opracowania i opublikowania na stronie internetowej PZSSan przez firmie SORGA z Warszawy bazy ewidencyjnej związku (w tym m.in. licencji zawodniczych, trenerskich, sędziowskich, składu kadr narodowych na torach lodowych i płaskich).
 10. Zatwierdził projekt wystąpienia do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie projektu badań naukowych dot. koncepcji mrożenia naturalnych i lodowych torów saneczkowych.
 11. Przyjął do akceptującej wiadomości Informację o j decyzji FIL w sprawie rekomendacji WADA o wycofaniu się FIL z organizacji zawodów mistrzowskich na terenie Rosji
 12. Przyjął  informację o otrzymanym poparciu FIL dla budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Polsce.
 13. Sprawy różne
 • Zatwierdził wniosek o przeniesienie zawodnika MKS Karkonosze – Sporty Zimowe Karola Warzyboka z kategorii młodzika do juniora młodszego w konkurencjach sportów saneczkowych
 • Zatwierdził wniosek MKS Karkonosze – Sporty Zimowe w Jeleniej Górze o przeniesienie zawodników: Michała Gancarczyka, Nikodema Szeflińskiego, Witolda Dutkowskiego, Wojciecha Porębę i Olgę Olszewską z kategorii młodzika do juniora młodszego w konkurencjach sportów saneczkowych.
 • Zatwierdził  wniosek p. Moniki Pawlak-Warzybok i p. Sylwestra Poniatowskiego o dokonanie zmiany w ewidencji klubów z Uczniowskiego Klubu Narciarskiego „15” na  „Uczniowski Klub Sportowy „15” .
 • Przyznał na wniosek zainteresowanego licencję trenera II klasy sportów saneczkowych dla Macieja Kurowskiego.
 • Przychylił się do wniosku trenera głównego kadry Marka Skowrońskiego o powołanie do kadry seniorów na torach lodowych juniorki Natalii Jamróz.     

Protokół nr Z-1/1/2020 (kadencja 2018-2022) z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, po jego przyjęciu, zostanie opublikowany na stronie internetowej związku (www.pzssan.pl > O Nas > Z posiedzeń Zarządu PZSSan).