czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Pismo do MSiT w sprawie torów saneczkowych

17 października 2018, godz. 22:27  

A A A

Warszawa, dnia 11 września 2018 r.

L. Dz. 234/2018

Pan Marcin Nowak
Dyrektor Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwa Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Polski Związek Sportów Saneczkowych w odpowiedzi na Pana pismo nr. DSW.070.28.2018.2 z dnia 4 września 2018 r. dot. projektu nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a mających znaczenie dla rozwoju dyscyplin zimowych, w tym sportów saneczkowych w Polsce, uprzejmie informuje:

TOR LODOWY SZTUCZNIE MROŻONY

 1. Najważniejszym przedsięwzięciem dla olimpijskich dyscyplin sportów saneczkowych, bobslei i skeletonu powinna być budowa wspólnego toru lodowego, sztucznie mrożonego, o olimpijskich parametrach, którego nie posiadamy w Polsce, co powoduje, że nie możemy poszerzać ilości obejmowanej szkoleniem uzdolnionej młodzieży, organizować imprez krajowych i międzynarodowych, w tym Mistrzostw Polski w kraju, a nie na „obczyźnie”. Brak toru i prestiżowych imprez międzynarodowych takich jak mistrzostwa świata i Europy seniorów i juniorów, to brak transmisji telewizyjnych promujących dyscypliny i trudności w pozyskaniu sponsorów.

 2. Zdaniem Zarządu PZSSan najlepszymi lokalizacjami dla tej inwestycji są posiadające bogatą historię uprawiania tych olimpijskich, zimowych dyscyplin sportu, rozpoznawalne w świecie: Krynica-Zdrój, okolice Bielsko-Białej (Szczyrk, Ustroń, Wisła) oraz Karpacz, a także Arłamów i okolice Zakopanego. Naszym zdaniem najważniejszym warunkiem powinna być lokalizacja w pobliżu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

 3. Wartym odnotowania jest fakt, że w Karpaczu posiadamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego (SMS). PZSSan był jednym z inicjatorów powołania, w posiadającym długie i bogate tradycje sportów saneczkowych Karpaczu. Klasy z rozszerzonym programem sportowym utworzono w 1975 r. na bazie miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Z racji swojego położenia i klimatu szkoła wcześniej już prowadziła szkolenie sportowe. Miała także swoich olimpijczyków w dyscyplinach skoki narciarskie i saneczkarstwo lodowe. W 1975 r. oficjalnie utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która była drugim po Zakopanem ośrodkiem szkolącym młodych ludzi w dyscyplinach: narciarstwo klasyczne i alpejskie , saneczkarstwo i biathlon. W roku 2004 ówczesny organ prowadzący, tj. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze oddało do użytku wybudowaną na boisku szkolnym sztucznie mrożoną ścieżkę startową dla sanek i bobslei, a w 2011 r. wielodyscyplinarną halę sportową. Obecnie uczniowie wyczynowo uprawiający sport szkolą się w sportach zimowych, tj. narciarstwie biegowym (4 os., saneczkarstwie lodowym (13 os.), koszykówce (10 os.) oraz piłce ręcznej (30 os.).

Info: Saneczkarstwo zaczęło rozwijać się w Krynicy Zdrój, gdzie w 1929 roku wybudowano pierwszy tor saneczkowo-bobslejowy naturalnie mrożony i na Dolnym Śląsku, głównie w Karpaczu, gdzie w 1950 roku wybudowano nowoczesny tor saneczkowo-bobslejowy w Szklarskiej Porębie. Marzenia o budowie pierwszego toru lodowego, sztucznie mrożonego zaczęto ponownie realizować w Krynicy Zdrój. W 2009 roku rozpoczęto na Górze Parkowej budowę nowoczesnego toru lodowego w śladzie wcześniej istniejącego. Opracowano ceniony w środowisku saneczkarskim projekt, posiadano wszystkie pozwolenia. Wykonano wiele prac ziemnych, w tym budowę mostów i drogi transportu sanek, wydając na prace kilka milionów PLN z budżetu planowanego na poziomie do 80 milionów PLN. Budowę zablokował Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał, że jest to inwestycja niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Dzisiaj władze miasta widzą możliwość posadowienia toru lodowego także w sąsiednim sołectwie-Mochnaczka, bądź w okolicy kolejki gondolowej na Jaworzynę przy Czarnym Potoku.

TORY NATURALNE

 1. Zdaniem Zarządu PZSSan saneczkarstwo na torach naturalnych ze względu na warunki klimatyczne ma szansę na dalszy, szybki rozwój, tym bardziej, że Światowa Federacja Saneczkowa (FIL) wystosowała do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oficjalny wniosek o wprowadzenie saneczkarstwa na torach naturalnych do programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

 2. Aktualnie trzy tory naturalne w Polsce (Krynica-Zdrój na Górze Parkowej powyżej drewnianego toru lodowego (problem z dostarczeniem wody), Szczyrk-Bila i Gołdap na Pięknej Górze, posiadają homologacje FIL, pozwalające na organizację zawodów międzynarodowych. Naszym zdaniem wszystkie one wymagają jednak modernizacji, dostosowując je do standardów torów naturalnych w Austrii i Włoszech.

 3. Tory naturalne posiadamy także w Bielsku Białej-Mikuszowicach na zboczu Koziej Góry, Karpaczu nad Białym Jarem i Szklarskiej Porębie. Wszystkie one są zaniedbane i wymagają modernizacji.

 4. Bardzo dobre warunki do utworzenia nowych torów naturalnych ze względów klimatycznych i terenowych (polodowcowa morena czołowa) posiadają Garbate Mazury (woj. Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie - okolice Suwałk). Przy wsparciu władz centralnych i wojewódzkich takie tory mogą powstać na Górze Dylewskiej w okolicach Kurzętnika i Pól Grunwaldzkich, Ostródzie, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Szelment k/Sokółki. Na istniejącym torze naturalnym na Pięknej Górze w Gołdapi-po remoncie-można organizować wiele zawodów międzynarodowych także mistrzostw świata i Europy. Przykładowo otrzymaliśmy dwa miesiące temu z FIL propozycję zgłoszenia kandydatury Gołdapi do organizacji Mistrzostw Europy Juniorów w 2020 roku. Rozwinięcie saneczkarstwa na torach naturalnych w północno-wschodnim rejonie Polski stwarza szansę na zaistnienie także w zimowych igrzyskach olimpijskich.

 5. Bardzo dobre warunki do wybudowania toru naturalnego istnieją w Szczyrku, na terenach należących do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (np. obok trasy FIS na górze Skrzyczne lub w pobliżu skoczni narciarskiej). Tym samym OPO w Szczyrku zyskałby nowe możliwości rozwoju o saneczkarstwo, a przy torze lodowym także o bobsleje i skeleton.

 6. Tory naturalne są krótsze niż lodowe, sztucznie mrożone. Ich wymagana długość to 800-1200 metrów, przy szerokości ok. 2 m.. Przy szerokości toru 8-10 m. i długości tylko 250 m. można rozgrywać niezwykle widowiskowe zawody zjazdu równoległego. Ta konkurencja ma także potencjalną szansę na wprowadzenie do zawodów o Puchar Świata FIL. Taką inicjatywę zgłosiły Federacje Saneczkowe z Finlandii i Norwegii. Te zawody miałyby szansę na rozwój także w naszym kraju (np., w Gołdapii, Karpaczu, Krynicy-Zdrój i Szczyrku).

 7. Koszt przygotowania toru naturalnego do zawodów na stoku narciarskim, lub np. pagórkowatej drodze leśnej wynosi ok. 20 – 25 tysięcy PLN.

 8. Trzeba jednak dodać, iż nakłady ponoszone na przygotowanie toru naturalnego mogą zostać „zmarnowane” w sytuacji wystąpienia zmiany pogody. Stąd też tylko tory lodowe sztucznie mrożone pozwalają na większe uniezależnienie się od zachodzących zmian klimatycznych.

Info: Po raz pierwszy w historii,  w dniach 26-27 marca 2018 r. , u stóp Góry Jesionowej, na obiekcie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szelment, na Suwalszczyźnie, rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów na torze naturalnym. Ten nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, który w latach międzywojennych był jednym z pierwszych w kraju ośrodków szkolenia szybowników, położony jest zaledwie 15 kilometrów od Suwałk, 18 kilometrów od granicy Polsko – Litewskiej, 26 kilometrów od jeziora Wigry i 7 km od centrum Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W najbliższej przyszłości (po przygotowaniu profesjonalnego saneczkowego toru naturalnego) może stać się liczącym, nie tylko w naszym kraju, obiektem do organizacji wielu prestiżowych imprez, włącznie z Pucharem Świata w tej, jeszcze nieolimpijskiej, dyscyplinie sportu. W Ośrodku  można także obejrzeć zorganizowaną przez Mistrza Olimpijskiego w skokach narciarskich podczas  ZIO w Sapporo – Wojciecha Fortunę, niezwykle interesującą ekspozycję poświęconą sportom zimowym “Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk”. W trakcie spotkania ze złotym medalistą olimpijskim Wojciechem Fortuną uczestnicy MPJ otrzymują ciekawą lekcję edukacji olimpijskiej.  

TORY PLASTYKOWE

 1. Dla rozwoju sportów saneczkowych na torach lodowych niezbędne jest także wybudowanie torów ze sztucznego tworzywa tzw. „plastykowych”. Są relatywnie tanie, a nadają się znakomicie do szkolenia młodzieży na sanko-rolkach, w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym.

 2. Najczęściej tory z tworzywa sztucznego składają się z elementów o długości ok. 400 m. Koszt takiego toru zamawianego w Niemczech (firma „Rinn creative plastics” - w Polsce nie ma producenta) wynosi ok. 520.000 Euro. ( w tym: wizyta w terenie projektanta- 880 Euro, projekt 400 m toru – ok. 13.000 Euro, produkcja, transport i montaż toru – ok. 480.000 Euro. Średni koszt 1 m. bieżącego to ok. 1300 Euro).

 3. W Polsce nie posiadamy jeszcze toru plastykowego. Najbardziej są one popularne w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 4. Aktualnie trzy ośrodki ubiegają się o budowę takiego toru w Karpaczu w pobliżu Hotelu Gołębiewski nad Białym Jarem, Krynicy-Zdrój i Nowym Sączu w dzielnicy Piątkowa, przy ul. Lwowskiej (za miasteczkiem Galicyjskim w miejscu byłego toru gumowego).

 5. Polski Związek Sportów Saneczkowych aktualnie popiera starania o powstanie torów rekreacyjno-sportowych z tworzywa sztucznego na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w sąsiedztwie Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze-Sobieszowie, Karpaczu, Krynicy Zdrój i Nowym Sączu. Plastykowe tory saneczkowe nie zastąpią toru lodowego, na którym rozgrywane są zawody typu Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchary Świata, ale doskonale uzupełniają jakość szkolenia i służą popularyzacji tej dyscypliny sportu.

 6. Naszym zdaniem podjęcie inicjatywy budowy torów plastykowych do uprawiania sportów saneczkowych w rejonie Jeleniej Góry i Karpacza, Krynicy Zdrój i Nowego Sącza jest bardzo cenne, stwarza szansę na promocję i rozwój dyscypliny, a także wzbogaci o jeszcze jedną atrakcję turystyczną te piękne regiony naszego kraju. Treningi na takim torze są obowiązujące dla zawodników na torach lodowych w okresie letnich przygotowań. Aktualnie członkowie naszych kadr narodowych korzystają z takich torów tylko w Niemczech. W Zwickau, ze względu na wyższy stopień trudności trenują seniorzy, natomiast w Ilmenau młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi. (info: tory te są wykorzystywane także do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży).

 7. Poza tym w okresie letnim korzystamy także z torów drewnianych w Smrzovce i Klasterec (Czechy) oraz toru betonowego w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina).

Janusz Tatera
Sekretarz Generalny PZSSan

Ścieżka startowa przed remontem w Gołdapi

Tor saneczkowy w Krynicy Zdrój na Górze Parkowej

Tymczasowy tor naturalny na stoku narciarskim w Szelment k/Suwałk (woj. Podlaskie)

Tor saneczkowy w Krynicy Zdrój latem