czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Posiedzenie Zarządu PZSSan

27 maja 2019, godz. 16:15  

A A A

W dniu 18 maja br. w Warszawie obradował Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, który zaakceptował stan przygotowań do Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSSan w dniu 8 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Zatwierdził sprawozdania: organizacyjne, sportowe, finansowe, regulamin i porządek obrad. Przyjął informację o aktualnym stanie i trybie leczenia stawu kolanowego Macieja Kurowskiego oraz informację o stanie przygotowań do sezonu startowego Ewy Kuls-Kusyk. Zarząd zatwierdził projekt zatrudnienia w kadrze narodowej seniorów na torach lodowych trenera/mechanika niemieckiego Chrisa Romeisa i propozycję wystąpienie do MSiT o przyznanie dodatkowych środków finansowych na Jego wynagrodzenie. Trener powinien w zakresie obowiązków mieć także zapis dot. szkolenia młodych polskich serwisantów i mechaników.