czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Posiedzenie Zarządu PZSSan

15 lipca 2018, godz. 19:49  

A A A

Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 14 lipca 2018 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu PZSSan w nowej kadencji dokonano ukonstytuowania się i przydzielono zakresy odpowiedzialności.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/07/2018
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
z dnia
14 lipca 2018 roku
w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
w kadencji 2018/2022 oraz przydzielenia zakresu zadań

 

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Przydzielone zadania/odpowiedzialność

1.

Michał JASNOSZ

Prezes

Reprezentacja, koordynacja, nadzór, współpraca z administracją centralną i wojewódzką, reprezentacja w PKOL

 

2.

Jan BŁOŃSKI

Wiceprezes

Zastępowanie Prezesa, inwestycje, w tym: budowa toru lodowego sztucznie mrożonego, torów plastykowych i naturalnych

 

3.

Zofia POCZTAREK

Skarbnik

Opracowywanie Regulaminów MP

na torach lodowych, opracowanie systemu „wyławiania talentów saneczkowych -skauting”, współpraca z klubami saneczkowymi, sport dzieci i młodzieży

 

4.

Zbigniew CZOCH

Członek

Marketing sportowy, poszukiwanie sponsorów i partnerów PZSSan

 

5.

Bogusława KOZŁOWSKA

Członek

Rozwój klubów saneczkowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego, koordynacja szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

 

6.

Krzysztof ORSZULIK

Członek

Rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych, organizacja imprez krajowych i międzynarodowych

 

7.

Henryk POCHŁÓD

Członek

Współpraca z przedstawicielami administracji samorządowej, Radą Trenerów i Komisją Dyscyplinarną