czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Posiedzenie Zarządu PZSSan połączone z naradą kadry szkoleniowej w Szczyrku

19 maja 2021, godz. 11:33  

A A A

W dniach 15 i 16 maja br. w  Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS  w Szczyrku  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu PZSSan połączone z naradą kadry szkoleniowej związku.

Głównym celem bezpośredniego spotkania kadry zarządzającej polskim saneczkarstwem, po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa COVID-19” było m.in. dokonanie oceny startów reprezentantów Polski w saneczkarstwie na torach lodowych sztucznie mrożonych i naturalnych w sezonie 2020/21, zatwierdzenie składów osobowych kadr narodowych, planów szkoleniowych i startów w rywalizacji międzynarodowej na najbliższy sezon, omówienie realnych perspektyw rozwoju saneczkarstwa w Polsce oraz skoordynowania planów szkoleniowych wszystkich grup wiekowych poczynając od juniorów młodszych, a kończąc na seniorach. Bardzo intensywny sezon czeka zwłaszcza kadrę seniorów, którzy w ramach Pucharów Świata będą ubiegać się o zdobycie kwalifikacji do przyszłorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Zapoznano się  z aktualnym stanem prac nad wznowieniem budowy toru lodowego i ścieżki startowej sztucznie mrożonych przy Hali Lodowej w Krynicy-Zdrój oraz potencjalnymi możliwościami wybudowania torów kompozytowych w Karpaczu, Jeleniej Górze-Sobieszowie i Marcinkowicach k/Nowego Sącza.

Prezes PZSSan dr Zdzisław Ingielewicz wyraził  radość z możliwości bezpośredniego spotkania wszystkich najważniejszych osób odpowiadających za polskie olimpijskie i nieolimpijskie saneczkarstwo. Podziękował wszystkim obecnym za oddaną pracę w bardzo trudnym czasie pandemii koranowirusa i ograniczeń sanitarnych. Wyraził uznanie władzom samorządowym Krynicy-Zdrój na ręce obecnym na spotkaniu burmistrzowi Piotrowi Rybie i wiceburmistrzowi Pawłowi Maślance za wytrwałość w staraniach  doprowadzenia prac formalno-prawnych, logistycznych i projektowych wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego do etapu złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o wpisanie tego niezbędnego dla bobslei, saneczkarstwa i skeletonu obiektu do planu inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiego sportu. Podziękował posłowi na Sejm RP Patrykowi Wichrowi za zaangażowanie i wspieranie tej inicjatywy. Podkreślił znaczenie dotychczasowych starań promocyjnych posła z Małopolski związanych z tą kluczową dla trzech olimpijskich dyscyplin sportu, które nie posiadają w kraju własnego obiektu do szkolenia i rozgrywania najbardziej prestiżowych imprez w rywalizacji międzynarodowej. Przy okazji to cenna i bezpłatna promocja kraju i regionu zważywszy, że np. zawody o Puchar Świata w saneczkarstwie na torach lodowych sztucznie mrożonych tylko w EUROSPORCIE 1 i 2 transmitowano w sezonie 2020/21 przez 74 godziny. Wyraził uznanie za wykonane dotychczas prace projektowe szefowi zespołu projektantów  z krakowskiej pracowni PERBO Group Marcinowi Kulpie. Jako bardzo praktycznie użyteczne odebrano wystąpienie p. Tomasza Grzywacza z Zespołu Metodycznego Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, bezpośrednio opiniującego i oceniającego polskie saneczkarstwo w ramach struktury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uczestnicy narady otrzymali wiele cennych uwag i sugestii. 

W pierwszym dniu narady członkowie kadry szkoleniowej związku mieli okazję wymienić w bezpośredniej rozmowie stanowiska dot. minionego sezonu i  przyszłych rozwiązań  w  gronie  własnym ( trenerzy kadry seniorów, juniorów, juniorów młodszych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu). Obradom przewodniczył trener główny kadry narodowej seniorów p. Marek Skowroński. Zarząd PZSSan równolegle realizował bogaty program swojego posiedzenia. W drugim dniu opracowane przez kadrę szkoleniową wnioski zostały przedłożone do Zarządu PZSSan.

Kierownictwo Polskiego Związku Sportów Saneczkowych wyraża serdeczne podziękowania wszystkim gościom i uczestnikom narady.

Bardzo dziękujemy kierownictwu i pracownikom Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS w Szczyrku za stworzenie bardzo dobrych warunków obrad i pobytu.