czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Spotkanie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

04 lutego 2019, godz. 09:07  

A A A

W Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu odbyło się wielostronne spotkanie z udziałem kierownictwa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: prezesa Michała Jasnosza, wiceprezesa Jan Błońskiego, sekretarza generalnego Janusza Tatera, członkami Zarządu Bogusławą Kozłowską (jednocześnie dyrektorką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu) i Henrykiem Pochłódem, Burmistrzem Karpacza Radosławem Jęckiem, Radą miasta Karpacza z jej przewodniczącym Tobiaszem Frytz oraz trenerami SMS Tomaszem Koćmierowskim i Przemysławem Pochłódem.

Celem spotkania było omówienie kierunków rozwoju specjalizacji saneczkarskiej w SMS, poprawy infrastruktury do treningów i uprawiania sportów saneczkowych (naprawa ścieżki startowej  przy szkole, toru lodowego w Karpaczu oraz budowa Toru Plastykowego).  Rozmawiano także o konieczności zwiększonej koordynacji sportowej pracy szkoły ze szkoleniem centralnym. Wszyscy uczestnicy spotkania uczestniczyli w pokazowym treningu na przekazanych przez Polski Związek Sportów Saneczkowych specjalistycznych trenażerach saneczkowych, zakupionych z środków publicznych otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.