czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Spotkanie wiceministra sportu Jacka Osucha z władzami samorządowymi i działaczami Krynicy-Zdrój

28 października 2021, godz. 19:58  

A A A

W dniu 12.10.2021 w Krynicy-Zdrój odbyło się spotkanie wiceministra sportu, posła na Sejm RP Jacka Osucha oraz parlamentarzystów senatora RP Wiktora Durlaka i posła na Sejm RP Patryka Wichra z władzami samorządowymi i działaczami miasta Krynicy - Zdrój.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Leszka Poręby. Gospodarzami spotkania były władze miasta Krynica-Zdrój burmistrz  Piotr Ryba i jego zastępca Paweł Maślanka oraz architekt Marcin Kulpa. Uczestniczyli w nim także Zbigniew Czoch członek zarządu PZSsan, Leszek Michalik twórca portali społecznościowych miasta Krynica -Zdrój ,Leszek Poręba trener sekcji saneczkowej KTH i były trener kadry narodowej  juniorów na torach lodowych.   Spotkanie poświęcone było konsultacji planów rozwoju infrastruktury sportowej regionu oraz dyscyplin sportowych w  Krynicy-Zdrój. Wśród poruszonych tematów byłe sprawy związane z modernizacją lodowiska, budową przy hali lodowej ścieżki startowej sztucznie mrożonej, ze wznowieniem budowy w nowej lokalizacji  o olimpijskim standardzie toru lodowego bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego sztucznie mrożonego oraz rozwoju narciarskich tras zjazdowych. Rozmawiano także o budowie nowej wielofunkcyjnej Hali Sportowej i utworzenia w przyszłości filii Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS w Zakopanem. Burmistrz Piotr Ryba poinformował o aktualnym stanie  prac związanych z przygotowaniem dokumentacji związanej z budową toru lodowego, napotkanych problemach i celach do realizacji w najbliższym czasie. Leszek Poręba i Zbigniew Czoch z kolei omówili znaczenie historyczne lokalizacji toru oraz aspekty techniczne i finansowe związane z eksploatacją toru. Po spotkaniu w UM Krynicy Zdroju wszyscy udali się w okolice stadionu i góry Iwonka gdzie została przeprowadzona wizja lokalna  nad możliwościami usadowienia toru sztucznie mrożonego z maksymalnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na koniec wizyty wiceminister Jacek Osuch poinformował o dalszych krokach które musimy spełnić w celu dalszej realizacji projektu. Spotkanie odbyło się rzeczowej atmosferze i zostało zakończone wstępnym poparciem wiceministra Jacka Osucha dla przedłożonych planów rozwoju infrastruktury sportowej w Krynicy-Zdrój. Posłowie Patryk Wicher i Wiktor Durlak wyrazili także głębokie poparcie dla zamierzeń rozbudowy bazy sportowej w mieście, a zwłaszcza dla powrotu do budowy toru lodowego sztucznie mrożonego. Zadeklarowali zwiększenie osobistej aktywności dla skutecznej realizacji tych ambitnych planów. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy i  kontynuacji spotkań w celu sfinalizowania tego wielkiego projektu,  który będzie dumą miasta Krynica Zdrój i Małopolski.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Czoch
Galeria