czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Spotkanie z Wójtem gminy Chełmiec

02 marca 2020, godz. 15:01  

A A A

O rozwoju saneczkarstwa z wójtem gminy Chełmiec Bernardem Stawiarskim, któremu towarzyszył dyrektor ZOEAS Radosław Potoczek rozmawiali podczas spotkania w dniu 25 lutego br. przedstawiciele kierownictwa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: Janusz Tatera- sekretarz generalny i Zbigniew Czoch-członek Zarządu.

Głównym tematem spotkania, było zaproszenie gminy do współpracy w projektach, które będą realizowane na jej terenie, a dotyczyć miałaby min. uruchomienia pod patronatem Związku ogniska/sekcji sportowego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach oraz młodzieży z terenu gminy, w zakresie sportów saneczkowych ale i dyscyplin ogólnorozwojowych. Gmina Chełmiec granicząca z Nowym Sączem posiada sprzyjające warunki m.in. do uprawiania sportów zimowych, w tym saneczkarstwa. Stąd też przedstawiciele PZSSan poinformowali, że Polski Związek Sportów Saneczkowych dostrzega szansę na rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych i sztucznie mrożonych w oparciu o powstającą bazę w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (woj. małopolskie) i graniczącej Szkole Podstawowej. Poinformowano, że PZSSan zadba o doposażenie powstającej klasy sportowej o specjalności saneczkarskiej m.in. w specjalistyczne trenażery treningowe. Istnieją szanse na posadowienie na terenie należącym do obu szkół saneczkarskiej ścieżki startowej, a w przyszłości toru saneczkowego. Wójt gminy Chełmiec wyraził zadowolenie z projektów rozwoju saneczkarstwa w gminie, gdzie rekreacja fizyczna i sport są czynnie uprawiane przez mieszkańców. Ma nadzieję na powodzenie powyższych przedsięwzięć i jeśli będzie taka potrzeba będzie je wspierał w ramach swoich możliwości.

Info: Gmina wiejska położona w północnej części powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim. Liczy 27 000 mieszkańców. Należy do największych w Polsce Warunki naturalne na części obszaru gminy Chełmiec sprzyjają uprawianiu różnorodnych form sportów zimowych, w tym saneczkarstwa i turystyki we wszystkich porach roku. Na turystów czekają atrakcyjne miejsca grzybobrania, polowania, wędkowania, uprawiania sportów na lotniach i parolotniach. Znaczne powierzchnie lasów obfitują w runo leśne, a szczególnie grzyby. Do głównych kierunków rozwoju turystyki i wypoczynku preferowanych dla tego terenu zaliczono: wędrówki piesze, ścieżki rowerowe, agroturystykę, saneczkarstwo, różne formy rekreacji i wypoczynku dla rodzin miejskich, campingi, pola namiotowe. Turystyka piesza i rowerowa będzie nadal jedną z najważniejszych form turystyki w regionie. Gmina Chełmiec może być bazą wyjazdową w kierunku: Pienin, Nowego Sącza oraz Krynicy. Cały obszar Gminy Chełmiec łączą dopływy rzeki Dunajec tworząc ciąg ekologiczny pomiędzy Beskidem Wyspowym, Beskidem Niskim i Pogórzem Ciężkowickim. Z centrum Gminy biorą początek szlaki turystyczne we wszystkich kierunkach Sądeczyzny. Pogórska rzeźba terenu o łatwo dostępnych stokach, malowniczych lasach, czystym powietrzu i kryształowej wodzie w chłodnych kotlinach górskich, czyni tę część Kotliny Sądeckiej rejonem dla wypoczywających. Atrakcją są liczne pomniki przyrody, zabytki kultury i muzea. Do wspomnianych wyżej pomników przyrody należą: grupa drzew dawnego parku dworskiego w Chełmcu, drzewa w parku podworskim w Marcinkowicach, lipa o obwodzie 5,67 m koło szkoły w Klęczanach, grupa drzew koło cmentarza w Chomranicach, grupa drzew w środku wsi w Świniarsku oraz grupa drzew wokół kościoła w Wielogłowach. We wsi Krasne Potockie znajduje się park krajobrazowy.