czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Tourbus Międzynarodowej Federacji Saneczkowej FIL w Marcinkowicach

03 czerwca 2022, godz. 09:57  

A A A

Około stu dzieci z Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach i z kilku innych szkół z powiatu nowosądeckiego wzięło udział w ramach programu Tourbusa Międzynarodowej Federacji Saneczkowej FIL oraz w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport Wszystkich Dzieci – z podwórka na Zimowe Igrzyska Olimpijskie”.

Na zaproszenie PZSSan, -by realizować program Tourbus-, przyjechała do Zespołu  Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach z Międzynarodowej Federacji Saneczkowej FIL  Cristina Gotschl. Prezentowała uczniom technikę startu z platformy startowej. Trenerzy mieli możliwość odbycia krótkiego kursu szkoleniowego, który prowadził delegat FIL Simon Paregger  wraz z Cristiną Gotschl. Przed zajęciami Dyrektor Szkoły Iwona Sikorska wyraziła dużą nadzieję, że przy szkole powstanie tor kompozytowy. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski  skierował do kierownictwa PZSSan, do dyrekcji szkoły oraz do trenerów przybyłych na szkolenie słowa nadzieję i potwierdził są  realne szanse na rozbudowę tworzonego Centrum Sportowego przy szkole o saneczkowy tor plastykowy, a być może także o saneczkową górkę pokrytą igielitem. Poseł na Sejm RP  Patryk Wicher również potwierdził swe wsparcie dla rozwoju saneczkarstwa oraz  inicjatywy budowy przy szkole saneczkowego toru kompozytowego i utworzenia klasy sportowej ze specjalizacją także saneczkarstwa. Zbigniew Czoch, wiceprezes PZSSan  podkreślił wartość inicjatywy, jaką podejmuje środowisko Marcinkowic oraz wszystkie inne środowiska w Polsce na rzecz rozwoju saneczkarstwa. Przed sportowymi zajęciami dla dzieci,  goście udali się na miejsce, gdzie przy szkole jest planowany tor kompozytowy. Wskazówek udzielił  również Krzysztof Orszulik – członek zarządu PZSSan odpowiedzialny za saneczkarstwo naturalne jak również trenerzy kadr narodowych. O szerokich planach rozwoju infrastruktury saneczkowej w Polsce  mówił też Janusz Tatera – Sekretarz Generalny PZSSan. Marcinkowice w dniu wczorajszym stały się bardzo aktywnym ogniwem działań saneczkarstwa. Na terenie Zespołu  Szkół im. Władysława Orkana naukę podstaw saneczkarstwa na torach naturalnych połączono z piknikiem sportowym. Dzieci oraz trenerzy mieli możliwość korzystania z uprzejmości przygotowanych kulinarnych specjałów przez Koło Gospodyń Wiejskich i przez samych nauczycieli szkoły. Przedstawiciele FIL wysoko ocenili aktywność dzieci w zajęciach Tourbusa jak i  wysoką aktywność trenerów podczas kursu FIL.