czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

V Światowy Zjazd Polonii w Warszawie

01 października 2018, godz. 17:22  

A A A

W dniu września 2018 roku w Warszawie obradował V Światowy Zjazd Polonii. W jego programie uwzględniono obrady Forum Polonijnego Sportu i Turystyki, które odbyły się w Centrum Olimpijskim. Uczestniczył w nich Sekretarz Generalny PZSSan Janusz Tatera, członek Komisji Współpracy z Polonią PKOL. Celem Forum było przedstawienie i dokonanie oceny bieżącego stanu sportu i turystyki polonijnej oraz wyznaczenie kierunków rozwoju na kolejne lata. Dużo uwagi poświęcono inicjatywom podejmowanym w roku setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obrady prowadził dr Witold Rybczyński, Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOL. Głos w dyskusji zabrali m.in.: dr Jerzy Chełmecki z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie nt. Historii Sportu Polonijnego, Małgorzata Kwiatkowska - Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej nt. Stan obecny sportu polonijnego na świecie w liczbach - referat i prezentacje dotyczące sporu polonijnego w wybranych kilku krajach, Mariusz Kaczorowski, założyciel SC Polonia Hannover e.V., Niemcy, Henryk Cieślar, Wiceprezes d/s sportu Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Sportowego Beskid Śląski, Czechy, Andreas Henriksson, Komandor Yacht Klub Polonia Skandynawia, Szwecja, Marek Zaniewski, Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, Ryszard Marek Slisiński, Prezes Związku Narodowego Polski w Kanadzie, Elżbieta Blania-Kacprzyk, członek Prezydium Zarządu Kongresu Polaków w Szwecji, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Kobiet w Malmo, Szwecja, Marek Horbań, Prezes Lwowskiego Klubu Sportowego "POGOŃ", Ukraina, Halina Bielowicz, współzałożyciel Polsko-Amerykańskiej Rady PKOL w Chicago, USA, Adam Biziuk, Prezes POLONIA SPORTS CLUB, Australia, Józef Rybak, Członek Rady Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, Jacek Grabowski, Manager SC Polonia Hannover, Niemcy, Krystyna Barbara Kacperczyk, Dziennikarz Polish News, Kongres Polonii Amerykańskiej, USA, Andrzej Lech, Prezes Polskiego Towarzystwa Sportowego w Austrii, Stanisław Folwarczny, Członek Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Sekretarz Generalny PZSSan Janusz Tatera, były Konsul RP w Chicago, Pekinie i Zagrzebiu, Sekretarz Generalny PKOL w l. 1997-2004 i Attache Olimpijski PKOL w Chicago i Pekinie, m.in. współtwórca Polsko-Amerykańskiej Rady PKOL w Chicago i Polonijnego Centrum Kultury i Promocji Polski w Avandale Estates podczas Igrzysk XXVI Olimpiady w Atlancie przeprowadził rozmowy z działaczami sportu polonijnego m.in. nt. możliwości udzielenia pomocy polskim saneczkarzom podczas startów w ich krajach osiedlenia, w sytuacji tego wymagających, a przede wszystkim w organizacji programu pozasportowego, szczególnie na kontynencie pólnocno-amerykańskim.