czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

24 czerwca 2024, godz. 21:26  

A A A

W dniu  22 czerwca 2024 r.  obradowali delegaci na dorocznym Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, poprzedzonym zebraniem Zarządu PZSSan.

Obrady otworzył prezes PZSSan dr Zdzisław Ingielewicz. Powitał uczestniczących w obradach delegatów klubów i okręgów saneczkowych oraz zaproszonych gości: dr Marcelinę Nowakowską, z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, dr Michała Kulińskiego, przewodniczego Rady Patronackiej PZSSan, członka Sądu Arbitrażowego FIL i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzeja Stępnia sekretarza generalnego Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, oraz  trenerów kadr narodowych Marka Skowrońskiego członka Komisji technicznej FIL, Dariusza Ziarno, Małgorzatę Jędrzejko i Mirosławę Ogrodzką. Dokonując  wprowadzenia do sprawozdania za 2023/24 rok m.in. omówił uwarunkowania finansowe Związku wynikające z  bardzo znacząco obniżonego od 1 stycznia 2022  poziomu tzw. środków własnych pochodzących z dotacji FIL. Związek, podobnie jak inni członkowie FIL działa obecnie w dużo trudniejszych realiach. Wynika to w dużej mierze z faktu, że zawody saneczkowe nie są transmitowane w telewizjach m.in. w Eurosporcie, co utrudnia pozyskiwanie sponsorów związku. Transmisje na You Tube nie wypełniają powstałej luki. Pomimo tego dzięki pomocy Polskiego Komitetu Olimpijskiego pozyskaliśmy sponsora strategicznego Związku Krajową Grupę Spożywczą z marką Polski Cukier. Dzięki dotacji MSiT (BP i FRKF) otrzymaliśmy w 2024 roku najwyższe -jak dotąd-dotacje dla sportu olimpijskiego i nieolimpijskiego, co pozwala np. kadrze seniorów zamówić u partnera niemieckiego i łotewskiego nowe sanki dla M. Sochowicza, K. Domaradzkiej i dwójki W. Chmielewski/J. Kowalewski, przeprowadzić dodatkowe treningi z zawodnikami kadry narodowej Niemiec, a także zatrudnić asystenta trenera głównego i mechanika. Otrzymane dotacje MSiT pozwala nie tylko ustabilizować fundusze dla kadr narodowych ale także odczuwalnie pozyskać nowy sprzęt startowy, „szyte na miarę zawodników sanki startowe. Poza tym dzięki poparciu Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT po raz pierwszy zawodnicy kadry juniorów młodszych obok kadry seniorów otrzymali stypendia z programu Team 100 Junior i Team Minister (szczegóły publikujemy w części poświęconej Walnym Zgromadzeniom Delegatów PZSSan na naszej stronie internetowej). Zdobycie dodatkowych środków z Solidarności Olimpijskiej MKOL pozwoliło wzmocnić przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku dwójki męskiej W. Chmielewski/Jakub Kowalewski. Prezes PZSSan, za cenne uznał zapewnienie wsparcia finansowego dla klubów saneczkowych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. W ramach uzyskach finansów w latach 2021-22-23 wyprodukowano  i przekazano klubom saneczkowym mobilne platformy startowe, kompletne nakładki letnie na płozy oraz dodatkowe kaski. Wszystkie zgłoszone do programu kluby saneczkowe uzyskają w roku bieżącym dotacje na organizaję zajęć dla dzieci i młodzieży w wysokości po 22.000 PLN. Stwierdził, że wszystkie nasze działania w bieżącej kadencji będą ukierunkowane na  przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortina d’ Ampezzo w 2026 roku. W zamierzeniach na rok bieżący związek nadal będzie wspierał rozwój infrastruktury saneczkowej, w tym budowę toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój, torów kompozytowych w Karpaczu i Marcinkowicach lub Krynicy-Zdrój,  budowę ścieżki startowej przy Hali Lodowej w Krynicy-Zdrój oraz remontu ścieżki startowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.  

W trakcie obrad delegaci zatwierdzili sprawozdania: z działalności merytorycznej Związku  za rok 2023/24  oraz sprawozdanie finansowe  za rok 2023. Zapoznali się z opinią niezależnego biegłego rewidenta. Udzielili Zarządowi PZSSan absolutorium za rok 2023/24. Podjęli uchwałę w sprawie poparcia dla budowy torów kompozytowych. Na wniosek burmistrza Krynicy-Zdrój Piotra Ryby podjęli uchwałę popierającą starania władz miejskich powołania w Krynicy-Zdrój Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu. Delegaci w miejsce zwolnione po wyborze na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przez Tomasza Michałowskiego w Zarządzie PZSSan, do Zarządu związku powołali dwie osoby, które uzyskały kolejno największe poparcie delegatów w 2022 roku: Monikę Pawlak-Warzybok  (Jelenia Góra) i Zofię Pocztarek (Nowiny Wielkie).

Przyjęte Uchwały WSZD PZSSan

Uchwała nr 1  -  zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2023/2024

Uchwała nr 2  -  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i dodatniego  wyniku finansowego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 3  -  udzielenie absolutorium Zarządowi  Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2023/2024.

Uchwała nr 4  -  w sprawie poparcia dla budowy torów kompozytowych w Karpaczu i Marcinkowicach

Uchwała nr 5   - w sprawie powołania w Krynicy-Zdrój  Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu.

Uchwała nr 6  -  w sprawie uzupełnionego składu 5–7 osobowego Zarządu PZSSan