czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w Krynicy-Zdrój

08 września 2021, godz. 11:31  

A A A

W dniu 04 września 2021 r. w kompleksie Hali Lodowej KTH w Krynicy – Zdrój obradowali delegaci na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, poprzedzonym zebraniem Zarządu PZSSan.

Obrady otworzył prezes PZSSan dr Zdzisław INGIELEWICZ.  Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 15 grudnia 2020 roku wieloletniego prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Jana Błońskiego. Miłym akcentem Zgromadzenia była uroczystość uhonorowania wieloletniego trenera kadry narodowej juniorów i juniorów młodszych Andrzeja Śmierzchalskiego i bardzo zaangażowaną w pracach społecznych na rzecz rozwoju saneczkarstwa w Krynicy – Zdrój Barbarę Rzeszut. W obradach uczestniczyli także goście: poseł na Sejm RP Patryk Wicher, sekretarz generalny Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu Kamil Skwarczyński, przewodniczący Rady Patronackiej PZSSan dr Michał Kuliński, burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba, szef zespołu projektowego PERBO-Projekt Group z Krakowa arch. Marcin Kulpa,  zastępca burmistrza Krynicy-Zdrój Paweł Maślanka, dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia UMiG Krynica-Zdrój Jacek Oleksa, trenerzy kadr narodowych, działacze społeczni Dolnośląskiego i Małopolskiego Okręgowego Związku Sportów Saneczkowych.

W trakcie obrad delegaci zatwierdzili sprawozdania: z działalności związku w roku 2020/2021, finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.. Zapoznali się z opinią niezależnego biegłego rewidenta. Udzielili Zarządowi PZSSan absolutorium za rok 2020/21.

Delegaci i goście Zgromadzenia bardzo dużo uwagi poświęcili projektom rozwoju infrastruktury saneczkowej w Polsce, a zwłaszcza wznowieniu budowy toru lodowego sztucznie mrożonego i ścieżki startowej w Krynicy-Zdrój. Po wysłuchaniu informacji burmistrza Krynicy-Zdrój Piotra Ryby o aktualnym stanie spraw formalno-prawnych i arch. Marcin Kulpa o stanie prac projektowych obu inwestycji stwierdzono, że:

 1. najważniejszym przedsięwzięciem dla olimpijskich dyscyplin bobslei, saneczkarstwa  i skeletonu jest budowa wspólnego toru lodowego, sztucznie mrożonego, o olimpijskich parametrach, którego nie posiadamy w Polsce, co powoduje, że nie możemy poszerzać ilości obejmowanej szkoleniem uzdolnionej młodzieży, organizować imprez krajowych i międzynarodowych, w tym Mistrzostw Polski w kraju, a nie na „obczyźnie”. Brak toru i prestiżowych imprez międzynarodowych takich jak mistrzostwa świata i Europy seniorów i juniorów, to brak transmisji telewizyjnych promujących dyscypliny i trudności w pozyskaniu sponsorów;
   
 2. budowa toru dla trzech olimpijskich dyscyplin sportów zimowych (bobslei, saneczkarstwa i skeletonu) jako ostatniego, którego nie posiadamy w Polsce, jest także bardzo ważna przy potencjalnie możliwych kolejnych staraniach o organizację wspólnie z Popradem Zimowych Igrzysk Olimpijskich;
   
 3. saneczkarstwo zaczęło rozwijać się w Krynicy-Zdrój, gdzie w 1929 roku wybudowano pierwszy tor saneczkowo-bobslejowy naturalnie mrożony. Marzenia o budowie pierwszego toru lodowego, sztucznie mrożonego zaczęto ponownie realizować w Krynicy-Zdrój. W 2008 roku rozpoczęto na Górze Parkowej budowę nowoczesnego toru lodowego, w śladzie wcześniej istniejącego. Opracowano ceniony w środowisku saneczkarskim projekt, uzyskano wszystkie pozwolenia. Wykonano wiele prac ziemnych, w tym budowę mostów i drogi transportu sanek, wydając na prace kilka milionów PLN. Prace te jednak - z nie do końca zrozumiałych pobudek- na wniosek organizacji ekologicznych,  decyzją Sądu Administracyjnego, zostały w 2009 roku zatrzymane;
   
 4. najlepszą lokalizacją dla tej inwestycji jest posiadająca bogatą historię uprawiania tych olimpijskich, zimowych dyscyplin sportu, rozpoznawalna w świecie Krynica-Zdrój. Dlatego też delegaci popierają starania władz miasta Krynicy-Zdrój zmierzające do wznowienia zatrzymanej w 2009 roku budowy toru lodowego sztucznie mrożonego i bobslejowo-saneczkowej w nowej lokalizacji, nie budzącej już  „emocji” jak to miało miejsce w przypadku Góry Parkowej;
   
 5. rozsądną propozycją jest także budowa ścieżki startowej sztucznie mrożonej przy Hali Lodowej, której „maszyneria” jest zdolna obsłużyć” także ścieżkę startową;

Delegaci PZSSan podjęli Uchwałę o konieczności wystąpienia do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wicepremiera i zarazem ministra sportu prof. Piotra Glińskiego o wpisanie budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycji 2021 roku oraz o sfinansowanie tej inwestycji samorządu gminy i miasta Krynica-Zdrój w wysokości 100 procent. Przyjęto także Uchwałę o poparciu inicjatyw budowy torów kompozytowych w Jeleniej Górze, Karpaczu i Marcinkowicach.

 

Przyjęte Uchwały WSZD PZSSan

Uchwała nr 1  -  zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2020/2021

Uchwała nr 2  -  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 3  -  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2020/2021.

Uchwała nr 4  -  w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój

Uchwała nr 5   -  w sprawie budowy torów kompozytowych w Jeleniej Górze, Karpaczu i Marcinkowicach

Uchwała nr 6   -  w sprawie aktualizacji licencji zawodniczych, sędziowskich i rejestru klubów saneczkowych, spełniających kryteria zawarte w Ustawie o Sporcie.