czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Wiceminister Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy popiera budowę kompozytowego toru saneczkowego

10 sierpnia 2022, godz. 14:38  

A A A

Andrzej Gut- Mostowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odwiedził Sądecczyznę. W towarzystwie Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego oraz członków Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Zbigniewa Czocha i Tomasza Michałowskiego odwiedził budowę Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach.

Podczas spotkania rozmawiano o zaawansowanej koncepcji budowy nowoczesnego kompozytowego toru treningowego dla saneczkarzy przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana. Minister A. Gut-Mostowy po zapoznaniu się z koncepcją lokalizacji toru kompozytowego w Marcinkowicach i stanu zaawansowania prac powiedział „Będę wspierał budowę tego toru, bo stworzy on szansę na skuteczniejsze szkolenie i selekcję dzieci i młodzieży pragnącej uprawiać saneczkarstwo. Taki obiekt jest bardzo potrzebny, także dla rekreacji. Znakomicie wzbogaci program inwestycyjny Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach”. W dalszej części wizyty udano się do Bartkowej Posadowej, gdzie odbywało się zgrupowanie małopolskiej kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych i juniorów w sportach saneczkowych. Była to także okazja do spotkania z trenerami kadry narodowej juniorów Dariuszem Ziarno i Andrzejem Kupczykiem. Trenerzy potwierdzili, że tor w Marcinkowicach byłby bardzo pomocny w rekrutacji młodych adeptów saneczkarstwa oraz mógłby umożliwić właściwy trening w okresie wiosenno-jesiennym. Zbigniew Czoch poruszył zagadnienie możliwości organizowania zawodów o Puchar Prezesa PZSSan, Starosty itp. Podkreślano bardzo dobrą lokalizację obiektu i zaangażowanie dyrekcji szkoły w Marcinkowicach. Mówiono też o możliwościach technologicznych budowy takiego obiektu przez polskiego producenta – sądecką firmę polimerów „EBA”. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki p. Andrzej Gut-Mostowy poinformował, że będzie analizował możliwość przyspieszenia inwestycji, a Starosta Nowosądecki p. Marek Kwiatkowski poinformował, że jest żywo zainteresowany procesem budowy tego toru i będzie go wspierał.

Fot. Paweł Szeliga/Jakub Kruczek