czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Wybór Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dla celów PPK

31 marca 2021, godz. 10:34  

A A A

Niniejszym informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych nr 1/03/21 z dnia 27 marca 2021 roku, wybiera się Pekao TFI SA jako instytucję finansową zarządzającą i prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe w Polskim Związku Sportów Saneczkowych.