czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Zebranie Zarządu PZSSan w dniu 6 pażdziernika 2018

06 października 2018, godz. 13:20  

A A A

Projekt Porządku Obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu PZSSan w dniu 14.07.2018 r.
 3. Informacja o przebiegu obchodów 90-lecia Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. (ref. prezes)
 4. Przyjęcie informacji o przebiegu III Memoriału im. „Mariusza Warzyboka” w Jeleniej Górze-Sobieszowie. (ref. J.Błoński)
 5. Informacja o zatwierdzeniu w dniu 09.08.br. przez Ministra Sportu i Turystyki Statutu PZSSan. uchwalonego przez Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w dniu 09.06.2018 w brzmieniu skorygowanym uchwałą nr 2/7/2018 Zarządu PZSSan w dniu 14.07.2018 r. (ref. SG)
 6. Zatwierdzenie informacji o przygotowaniach do sezonu startowego kadr narodowych  (ref. J. Błoński)
 7. Zatwierdzenie protokołu Komisji ws. wyboru producenta trenażerów saneczkowych (ref. SG)
 8. Zatwierdzenie Regulaminu wynagradzania w Polskim Związku Sportów Saneczkowych (ref. SG)
 9. Zatwierdzenie zmodyfikowanego tekstu Regulaminu Biura PZSSan   (ref. SG)
 10. Przyjęcie informacji o pracach nad opracowaniem tekstu nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a mających znaczenie dla rozwoju dyscyplin zimowych, w tym sportów saneczkowych w Polsce (ref. SG)
 11. Przyjęcie informacji o stanie prac nad nową stroną internetową PZSSan (ref. SG)
 12. Sprawy różne

Tablica urzędowa: