czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Zgrupowanie kadry narodowej juniorów młodszych w Oberhofie

15 grudnia 2021, godz. 17:06  

A A A

W dniach 2-8 grudnia 2021 zawodnicy 4 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i małopolskiego uczestniczyli w zgrupowaniu specjalistycznym na torze sztucznie
lodzonym w Oberhofie.

W „Zielonych płucach Niemiec”, bo tak się mówi o Turyngii - ze wspaniałymi lasami - znajduje się Oberhof , który przywitał młodych adeptów saneczkarstwa mroźną pogodą oraz bardzo dobrze przygotowanym torem saneczkowym. Grupę 12 osób (4 dziewczęta i 8 chłopców) szkolili trenerzy Przemysław Pochód i Tomasz Koćmierowski. Selekcjonowali zawodników kadry narodowej juniorów młodszych poprzez programy „ Mały Wielki Polak” edycja 2020 i 2021 jak również poprzez zgrupowanie letnie w COS OPO w Cetniewie. Celem szkolenia była wstępna selekcja do wąskiej 7- osobowej grupy do szkolenia w kolejnych etapach i ostateczne zakwalifikowaniu się do IV Młodzieżowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2024 roku, które odbędą się w Korei. Czasu jest bardzo mało. To tylko 24 miesiące. Na zgrupowaniu zostały przeprowadzone dwa sprawdziany - jeden na torze saneczkowym a drugi na treningowej wieży do treningu elementu startu. Grupa została wyselekcjonowana do dalszego szkolenia. Po tym zgrupowaniu wiemy, w którym punkcie się znajdujemy i ile jeszcze musimy włożyć pracy, by osiągnąć sukces.

Opr. Przemysław Pochłód