czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Zarząd

 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w kadencji 2022-2026:

 


Prezes

Dr Zdzisław Ingielewicz

Reprezentacja, koordynacja, nadzór, współpraca z administracją centralną i wojewódzką, reprezentacja w PKOL.


Członek zarządu

Zbigniew Czoch

.


Członek zarządu

Tomasz Michałowski

 


Członek zarządu

Krzysztof Orszulik

 


Członek

Tomasz Cieślicki