czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Zarząd

 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w kadencji 2022-2026:

 


Prezes

dr Zdzisław Ingielewicz

Reprezentacja, koordynacja, nadzór, współpraca z administracją centralną i wojewódzką, reprezentacja w PKOL.


Wiceprezes

Zbigniew Czoch

Zastępowanie Prezesa, współpraca z przedstawicielami administracji samorządowej, inwestycje, w tym: budowa toru lodowego sztucznie mrożonego, torów kompozytowych i naturalnych. Pilotowanie budowy toru naturalnego o standardzie FIL na „Sankostradzie FAKRO” w Muszynie Złockie. Koordynowanie prac nowej Komisji Dyscyplinarnej.


Skarbnik

Krzysztof Orszulik

Rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych, koordynacja funkcjonowania kadry narodowej na torach naturalnych, organizacja imprez krajowych i międzynarodowych, prowadzenie szkoleń, dbanie o pozyskiwanie sprzętu treningowo-startowego dla kadry narodowej i klubów saneczkowych.


Członek

Tomasz Cieślicki

Powołanie i koordynacja prac nowej Rady Trenerów. Opracowanie systemu podnoszenia kwalifikacji kadry instruktorsko-trenerskiej. Opracowanie systemu „wyławiania talentów saneczkowych -skauting”. Współpraca z klubami saneczkowymi, sport dzieci i młodzieży. Pilotowanie budowy przy Hali Lodowej w Krynicy-Zdrój „Sztucznie mrożonej Ścieżki Startowej” – koordynacja jej wykorzystania przez kadry narodowe i kluby saneczkowe. Zabieganie o ponowne utworzenie w Krynicy-Zdrój OPO COS i budowę toru lodowego sztucznie mrożonego na Górze Iwonce.


Członek zarządu

Zofia Pocztarek

 


Członek zarządu

Monika Pawlak-Warzybok