czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

69 Kongres FIL w Salzburgu (AUT)

29 września 2021, godz. 13:14  

A A A

W Salzburgu, w dniach 24 – 25 września 2021 r. delegaci z 24 krajów  obradowali na dorocznym 69. Kongresie Sprawozdawczym Światowej Federacji Saneczkowej (FIL).

Obrady były prowadzone z zachowaniem obowiązujących w Austrii obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19. Zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad wysłuchano sprawozdań programowych, organizacyjnych i finansowych. W wystąpieniach prezesa FIL Einarsa Fogelisa, sekretarza generalnego Dwighta Bella i wiceprezesa ds. finansów Haralda Steyrera, odwoływano się do największego wyzwanie minionego sezonu, pandemii COVID-19 i ochrony sportu w tych specyficznych warunkach. Einars Fogelis powiedział: „…nowa sytuacja zmusza nas do zrównoważenia naszych priorytetów, gdy dążymy do naszego głównego celu - silnego sportu saneczkowego  i silnej federacji w ruchu olimpijskim! Jednak priorytetem numer jeden na nadchodzący sezon olimpijski 2022 pozostaje bezpieczeństwo i zdrowie sportowców i trenerów”. Wszystkie sprawozdania za rok 2020/21 zostały przez delegatów zaakceptowane.

W imieniu Komitetu Wykonawczego FIL prezes Einars Fogelis poinformował o stanie przygotowań do XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozpoczynających się 4 lutego 2022 roku w Pekinie. Powiadomił o wystąpieniach do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z wnioskiem o włączenie do programu sportowego następnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano-Cortina w 2026 roku nowej konkurencji saneczkowej – dwójki kobiet. Dodanie do programu saneczkarstwa dwójek kobiet zrównałoby płeć saneczkarską na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. To działanie podjęte przez Zarząd FIL jest zgodne z celami MKOl określonymi w Agendzie Olimpijskiej 2020+5. Jest również zgodne z rezolucją przyjętą przez Radę Wykonawczą MKOl w czerwcu 2021 r., która wymaga równości płci. Nowa konkurencja nie może jednak zwiększyć ogólnej liczby sportowców poza maksymalną liczbę 2900 uczestników. Reguluje to Karta Olimpijska. Komitet Wykonawczy rozpatrywał także kierunki dalszych starań o włączenie do programu ZIO konkurencji saneczkarstwa na torach lodowych naturalnie mrożonych. Postanowiono jednak przyjrzeć się tej koncepcji w dłuższej perspektywie czasowej, aby lepiej dostosować ją do celów określonych przez MKOl.

O stanie toru lodowego sztucznie mrożonego w Narodowym Centrum Lodowym w Yanqing (prowincja Hebei) przeprowadzonych testach i przygotowań do Pucharów Świata w 2021 roku poinformował przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego BOCOG. Przewodniczący grup roboczych  powołanych przez Komitet Wykonawczy FIL złożyli sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju saneczkarstwa do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku.

Delegaci w glosowaniu jawnym przyznali prawo organizacji 71. Kongresu FIL latem 2023 roku Ukraińskiej Federacji Saneczkowej we Lwowie. Latem 2022 r. w Rydze (Łotwa) odbędzie się 70. Kongres FIL. Zostało to już rozstrzygnięte podczas Kongresu Online w 2020 roku. Na prośbę prezydenta NABSF Eirika Lundemo z Norwegii temat równości płci i jej równego podziału został przekazany grupie roboczej ds. tematu do włączenia do Statutu FIL na Kongres 2022 r.

Delegaci 69. Kongresu FIL w Salzburgu wybrali w głosowaniu tajnym Whistler w Kanadzie na miejsce 53. Mistrzostw Świata FIL Luge w 2025 roku. Delegaci uznali, że  Kanada uzyskała prawo organizacji  50. Mistrzostwa Świata FIL w 2021 roku i musiała z niej zrezygnować z powodu pandemii Covid-19.

Mistrzostwa Świata Juniorów 2024 na torze lodowym sztucznie mrożonym przyznano Lillehammer (NOR). Prawo organizacji Mistrzostwa Świata Juniorów w 2024 na torze naturalnie mrożonym powierzono Winterleiten (AUT).

 

Podziękowania Honorowemu Prezydentowi FIL Josefowi Fendtowi podczas uroczystej Gali w Jennerbahn Valley Station w Schnau-Konigssee (Bawaria)

MKOL

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła w roku ubiegłym organizację uroczystego pożegnania dla kończącego sprawowanie przez ponad 35 lat funkcji prezesa FIL Josefa Fendta. Uczyniono do podczas tegorocznego Kongresu.

Prezydent MKOl dr Thomas Bach wirtualnie wręczył honorowemu prezydentowi FIL Josefowi Fendtowi Order Olimpijski w bardzo osobistej i poruszającej wiadomości wideo na Kongresie Online FIL w listopadzie 2020 r.

W sobotę 25 września 2021 r. dokonano oficjalnego wręczenia Josefowi Fendtowi przyznany Order Olimpijski. Uczynił to w imieniu Prezydenta MKOL Thomasa Bacha Prezydent AIOWF i członek MKOl Ivo Ferriani (Prezydent IBSF - International Bobsleigh & Skeleton Federation).

PZSSan

Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych dr Zdzisław Ingielewicz w towarzystwie Sekretarza generalnego PZSSan Janusza Tatery w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, cenne opinie i okazywaną pomoc Polskiemu Związkowi Sportów Saneczkowych, Honorowemu Prezydentowi Międzynarodowej Federacji Saneczkowej /FIL/ Josefowi Fendtowi medal 100-lecia Polskiego Komitetu  Olimpijskiego oraz okolicznościowy adres od prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego.  Prezes Ingielewicz w swoim wystąpieniu z uznaniem przypomniał, że Josef  Fendt był wybitnym niemieckim olimpijczykiem, wicemistrzem olimpijskim w Innsbrucku w 1976 roku  w  konkurencji jedynek oraz dwukrotnym mistrzem świata w Konigssee w 1970 i w 1974 roku. Podkreślił, że Polski Związek Sportów Saneczkowych bardzo wysoko ceni zaangażowanie Pana Josefa  Fendta w rozwój saneczkarstwa na świecie. Na przestrzeni ponad  trzydziestu pięciu lat jako Prezydent FIL był bardzo przyjazny dla naszego Związku. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc i poparcie przy pozyskiwaniu dodatkowych funduszy z FIL przeznaczonych na rozwój saneczkarstwa w naszym kraju, zakup wyczynowych sanek i wsparcie ekspertów FIL. Bardzo wspierał plany budowy toru lodowego sztucznie mrożonego, o olimpijskich parametrach  w Krynicy-Zdrój, obiektu, którego nie posiadaliśmy ubiegając się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Zakopanem i Krakowie. Wyraził przeświadczenie, że nadal będziemy mogli liczyć na Jego doświadczenie, poparcie i cenne rady przy powrocie do koncepcji budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w  naszym kraju. Wręczając symboliczne wieczne pióro wyraził nadzieję, że będzie mógł nim podpisać Honorowy Akt Inauguracyjny nowego toru lodowego sztucznie mrożonego, który ma realne szansę na powstanie w najbliższych latach w Polsce, na którym będziemy ponownie mogli rozegrać Mistrzostwa Polski w kraju, a nie na „obczyźnie”.

Zdjęcia i źródłowy material informacyjny pochodzą z FIL