czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Pierwsze prace przy torze saneczkowym na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój

24 lutego 2020, godz. 21:16  

A A A

O aktualnym stanie prac przygotowawczych nad realizacją marzeń dotyczących wznowienia budowy toru bobslejowo-saneczko-skeletonowego sztucznie mrożonego rozmawiano podczas spotkania w dniu 24 lutego br. w Krynicy Zdrój przedstawicieli kierownictwa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z władzami miasta.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Piotr Ryba, zastępca burmistrza Paweł Maślanka, dyrektor Wydział Inwestycji i Mienia Jacek Oleksa, a ze strony PZSSan: p.o. prezesa Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera, członek Zarządu PZSSan Zbigniew Czoch i Leszek Michalik – wielki przyjaciel saneczkarstwa.

Burmistrz Piotr Ryba poinformował, że prace formalno-prawne związane z projektem wznowienia zatrzymanej w 2009 roku budowy toru bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego na Górze Parkowej w Krynicy -Zdrój prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Podjęto prace w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Skompletowano zespół naukowców, który ma wspomagać projektantów toru aby rozwiązania projektowe w żaden sposób nie zaszkodziły zasobom wód mineralnych. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła uchwałę w której poparła starania burmistrza o powrót do wznowienia budowy toru sztucznie mrożonego na Górze Parkowej. Poinformował, że Zarząd miasta utrzymuje kontakt operacyjny z biurem projektowym, które jest autorem projektu architektonicznego toru wymagającego praktycznie tylko aktualizacji . Na zakończeniu burmistrz poinformował o pierwszych pracach porządkowych w śladzie starego saneczkowego toru naturalnego, z którego już wczesną wiosną będą mogli korzystać m.in. rowerzyści górscy. Planuje się także budowę nowych miejsc parkingowych. Zaawansowane są również prace koncepcyjne nad budową obwodnicy miasta, która odciąży jego centrum i okolic planowanego toru od nadmiernego ruchu samochodowego.

Przedstawiciele PZSSan poinformowali o otrzymanym poparciu i chęci udzielenia wszechstronnej pomocy przy realizacji budowy toru przez Światową Federację Saneczkową (FIL). Przypomnieli o podjętej w 2019 roku uchwale Zarządu PZSSan dot. zasad finansowania oraz komercyjnym wykorzystaniu istniejących w Europie torów saneczkowych. W wielu przypadkach są one w Europie w znacznej mierze samofinansujące się (czytaj niżej). Zarząd PZSSan zaproponował wprowadzenie do projektu rozwiązań proekologicznych i maksymalnego wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, w tym powstającego przy rozprężaniu płynnego gazu sprowadzanego do Terminala gazowego w Świnoujściu chłodu i wolnej energii elektrycznej.

Ustanowiliśmy plan dalszych skoordynowanych, wspólnych działań.

Do wiadomości: << czytaj więcej >>

Informacja o finansowym funkcjonowaniu istniejących w Europie torów saneczkowych

(materiał przyjęty na posiedzeniu Zarządu PZSSan w dniu 12.01.2019 r.)