czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Posiedzenie Zarządu PZSSan w Karpaczu, 13.04.2019 r.

19 kwietnia 2019, godz. 07:50  

A A A

W dniu 13 kwietnia br. na wyjazdowym posiedzeniu w Karpaczu obradował Zarząd PZSSan.

Przyjęto informację o przebiegu i wynikach Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w Siguldzie, Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Krynicy Zdrój oraz o przebiegu i wynikach Mistrzostw Polski Seniorów na torze naturalnym w Szelment. Zapoznano się z informacją o spotkaniach przedstawicieli kierownictwa PZSSan z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Suwałk na temat budowy w Szelment saneczkowego toru naturalnego. Dokonano oceny przebiegu sezonu startowego seniorów, juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych 2018/19. Dokonano oceny sezonu startowego juniorów i juniorów młodszych na torach naturalnych 2018/19. Zatwierdzono nowy regulamin powoływania zawodników PZSSan do kadr narodowych wraz ze szczegółowymi zasadami. Zatwierdzono składy kadr narodowych na torach lodowych i naturalnych seniorów, juniorów i juniorów młodszych na sezon 2019/2020. Przyjęto informację o stanie prac dot. budowy toru plastykowego oraz przebiegu Gali Sportu w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Zapoznano się z informacją o obchodach 30-lecia Polskiej Agencji Antydopingowej oraz współpracy w sprawach antydopingu, zakupu odżywek i suplementów diety dla członków kadry narodowej seniorów i juniorów na torach lodowych z  firmą „Fit Master” w Jeleniej Górze.  Przedyskutowano sposoby postępowania przy   rozwiązywania doraźnych sprawy wychowawczych na przykładzie kadry juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych. Zatwierdzono Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczego Delegatów PZSSan na dzień 08 czerwca 2019 r.  w Warszawie.