czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Posiedzenie Zarządu PZSSan w Krynicy-Zdrój, 23.02.2019 r.

05 marca 2019, godz. 17:03  

A A A

W dniu 23 lutego 2019 roku na wyjazdowym posiedzeniu w Krynicy-Zdrój obradował Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Głównym punktem obrad była tematyka powrotu do koncepcji rozpoczętej w 2009 roku, budowy na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój toru lodowego sztucznie mrożonego. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in.; burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba, prezes Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu Marek Wiśniowski, radny Sejmiku Małopolskiego Patryk Wicher, zastępca burmistrza Paweł Maślanką, generalny projektant PERBO Projekt Group z Krakowa Piotr Łabowicz i Szef Zespołu Projektowego Marcin Kulpa, trenerzy kadr narodowych saneczkarzy oraz działacze saneczkowi z woj. małopolskiego.

Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Michał Jasnosz przypomniał, że Krynica jest kolebką polskiego saneczkarstwa. Pierwszy klub założono w uzdrowisku już w 1909 r. Natomiast pierwszy drewniany tor saneczkowy w naszym kraju powstał tam w latach 30. ubiegłego wieku. Po wyborze nowych władz miasta odczuwamy pozytywną motywację aby podjąć konstruktywne działania do wybudowania w Krynicy jedynego brakującego w Polsce dla trzech olimpijskich dyscyplin sportu. Zdaniem Prezesa Jasnosza władze miasta dostrzegają w tej inwestycji silny impuls do rozwoju miasta i przy okazji nowych planów rozwiązanie zgłoszonych w kampanii wyborczej problemów. Prezes Jasnosz dodał, że w Polsce saneczkarstwo uprawia prawie trzystu młodych zawodników. Trudno jednak oczekiwać rozwoju dyscypliny, gdy nie ma się w kraju nowoczesnego toru lodowego sztucznie mrożonego przeznaczonego do szkolenia i organizacji zawodów światowego formatu. Brak toru zniechęca uzdolnioną młodzież do uprawiania tej olimpijskiej dyscypliny sportu. Uważa że budowa obiektu, na którym można by rozgrywać zawody międzynarodowe będzie korzystna dla polskiego sportu, dla Sądecczyzny a przede wszystkim dla mieszkańców miasta, kuracjuszy i turystów. Zlokalizowanie toru na Górze Parkowej spowoduje jej uporządkowanie i będzie znakomitym narzędziem marketingowym miasta i regionu. Dlatego też PZSSan i PZBiS wspólnie wystąpią do Ministerstwa Sportu i Zarządu Województwa Małopolskiego, by wpisały budowę toru lodowego sztucznie mrożonego do listy inwestycji strategicznych dla polskiego sportu. Prezes Michał Jasnosz zapewnił, że Polski Związek Sportów Saneczkowych wspólnie z Polskim Związkiem Bobslei i Skeletonu wspólnie będą wspierać starania władz miejskich o pozyskanie istotnego dofinansowania z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prezes Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu Marek Wiśniowski potwierdził poparcie związku dla tej idei. Poinformował, że w trakcie projektowania toru w Krynicy Zdrój Międzynarodowa Federacja Bobslejowa składała obietnicę, że w przypadku powstania tego obiektu chcieliby w Krynicy usytuować swoją „szkółkę bobslejową i skeletonową”, co zapewniałoby dość znaczne przychody. Jest wielce prawdopodobne, że Światowa Federacja Saneczkowa (FIL) uczyniłaby podobnie. Wiceprezes PZSSan Jan Błoński poinformował o poparciu dla tej inwestycji wyrażone przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. Podobny wniosek sformułowała także w Raporcie pokontrolnym zimowych związków sportowych Najwyższa Izba Kontroli. Burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba poinformował, że kryniccy radni wracają do pomysłu wznowienia budowy w uzdrowisku toru saneczkowego sztucznie mrożonego. Władze miasta chcą wykorzystać istniejący już projekt architektoniczny, opracowany przez krakowskie Biuro Projektów PERBO Group. Jak stwierdził, poczyniono pierwsze ważne kroki. Radni na ostatniej sesji przyjęli m.in. studium zagospodarowania przestrzennego miasta, które uwzględnia taki obiekt. Stwierdził, że to początek drogi. Przed władzami uzdrowiska jeszcze wiele starań, żeby doprowadzić do finału. Stwierdził, że chcąc wybudować tor saneczkowy na północnym zboczu Góry Parkowej, konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych przez Główny Instytut Górnictwa, celem ostatecznego wykluczenia ew. negatywnego wpływu inwestycji na źródła wód mineralnych. - Nie określiliśmy jeszcze terminu przeprowadzenia takich badań - zastrzega Piotr Ryba i wskazuje, że sama budowa toru saneczkowego, uwzględniając już wykonane w 2009 roku prace (m.in. projekt, droga transportowa dla samochodów, most na drodze dojazdowej) to koszt około 70-80 milionów złotych, z dodatkową infrastrukturą do 100 milionów PLN. Na taką inwestycję samej gminy nie stać, dlatego konieczne będzie znalezienie środków zewnętrznych. Sekretarz Generalny PZSSan Janusz Tatera stwierdził, że brak toru lodowego w Polsce, to brak szansy na rozwój ostatnich zimowych dyscyplin olimpijskich, które jako jedyne nie posiadają obiektu w kraju. To także brak możliwości organizacji najbardziej prestiżowych na świecie zawodów saneczkowych, bobslejowych i skeletonowych, brak transmisji telewizyjnych i brak sponsorów, a także co nie jest bez znaczenia konieczność wydawania pieniędzy polskiego podatnika za granicą i organizacji Mistrzostw Polski na obczyźnie. To niemożliwość objęcia szkoleniem większej ilości uzdolnionej młodzieży i poszerzenia szans na większą i precyzyjniejszą selekcję. Bardzo dobrym dla nas przykładem mogą być np. Łotysze, którzy na torze w Siguldzie wychowali już medalistów olimpijskich w skeletonie. Uzyskują także liczące się sukcesy w bobslejach i saneczkarstwie lodowym. Wystarczy spojrzeć na aktualne wyniki w Pucharze Świata i imprezach mistrzowskich. Podobny progres, po wybudowaniu torów pod Moskwą i w Soczi odnotowują reprezentanci Rosji. Poinformował, że w przypadku ew. podjęcia w przyszłości decyzji Polskiego Komitetu Olimpijskiego o kandydowaniu polskiego miasta do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich budowa takiego toru stanie się koniecznością.

Ponadto Zarząd przyjął Informację o przebiegu spotkań kierownictwa PZSSan w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, Radą miasta Karpacza, Parku Sportowym Złotnicza i Fit Master w Jeleniej Górze, Fit w Jeleniej Górze, Sanatorium KRUS w Szklarskiej Porębie, o przeprowadzonych rozmowach w Światowej Federacji Saneczkowej (FIL) w Berchtesgaden i Lucjanem Kudzią na Torze lodowym w Koenigssee oraz o kontroli zgrupowań kadr narodowych seniorów i juniorów na torach lodowych i seniorów na lodowych torach naturalnych w Winterbergu, Oberhof, Innsbrucku i Latzfons. Przyjęto oceny sporządzone przez trenerów kadr narodowy ze startów reprezentantów Polski: w Mistrzostwach Świata Seniorów w Winterbergu (Niemcy), Mistrzostwach Europy Seniorów w Oberhof, Mistrzostwach Świata juniorów w Innsbrucku, Mistrzostwach Europy Juniorów w St. Moritz, Mistrzostwach Świata Seniorów na lodowych torach naturalnych w Latzfons. Zarząd przyjął także informacje o przebiegu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w saneczkarstwie w Krynicy-Zdrój, przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w Siguldzie i Młodzieżowych Mistrzostw Polski na torze w Krynicy-Zdrój oraz przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów na torze naturalnym w Szelment k/Suwałk. Zarząd zapoznał się także z informacją dot. programu Solidarności Olimpijskiej MKOL dot. możliwego dofinansowania przygotowań do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie w 2020 roku.
Galeria