czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Powrót saneczkarstwa naturalnego na Piękną Górę w Gołdapi

17 marca 2020, godz. 07:34  

A A A

W dniu 11 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa PZSSan z zastępcą burmistrza miasta Jackiem Morzy, któremu towarzyszył dyrektor OSiR Mariusz Kowalczuk ze współpracownikami oraz właścicielami Pięknej Góry Anna i Tadeusz Rudziewicz.

Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości wznowienia w Gołdapi działalności klubu saneczkowego oraz dostosowanie istniejącego toru saneczkowego do standardów Światowej Federacji Saneczkowej (FIL) umożliwiających prowadzenie akcji szkoleniowych i organizacji zawodów, w tym międzynarodowych na torze naturalnie lodzonym. Uzgodniono, że przy Ośrodku Sportu i Rekreacji wznowi działalność klub saneczkowy „Go Luge”. Współpracę z klubem podejmą trenerzy – nauczyciele w-f, a każe absolwenci Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Potrzebny jest sprzęt saneczkowy. Prowadzone są poszukiwania sanek zakupionych przez Warmińsko-Mazurką Federację Sportu. Pomoc w zakupie sprzętu zadeklarował także Dyrektor Departamentu Sportu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc szkoleniową zadeklarował w imieniu PZSSan p.o. prezesa Jan Błoński. Poinformował również o prowadzonych pracach nad stworzeniem technicznych możliwości mrożenia toru saneczkowego podobnie jak lodowisk na otwartej przestrzeni. Pan Tadeusz Rudziewicz zadeklarował gotowość wyremontowania istniejącego toru po podpisaniu porozumienia gwarantującego organizację na nim także ogólnopolskiego szkolenia i zawodów sportowych. W podsumowaniu zgodzono się, że przy zmieniającym się klimacie, nadal w północno-wschodniej Polsce, głównie w Gołdapi i Szelment istnieją nadal sprzyjające warunki  do uprawiania saneczkarstwa na torach naturalnych. Wznowienie działalności klubu saneczkowego w Gołdapi stworzy dla miejscowej młodzieży szansę na uprawianie tak dawniej popularnej w tym regionie zimowej dyscypliny sportu.