czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy kompozytowego toru saneczkowego w Marcinkowicach

26 kwietnia 2024, godz. 15:43  

A A A

Podczas roboczego spotkania dot. koncepcji budowy saneczkowego toru kompozytowego w  Marcinkowicach członkowie Komisji ds. homologacji torów saneczkowych PZSSan z zaproszonymi trenerami kadr narodowych saneczkarzy wymienili poglądy nt. wyłonionego przez Urząd Starosty Nowosądeckiego biura architekta Marka Krzysztonia z firmy m-Projekt projektu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy kompozytowego toru saneczkowego w Marcinkowicach.

Spotkanie miało bardzo merytoryczny i konstruktywny przebieg. Uczestniczący w spotkaniu Piotr Piechnik,  dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Starosty Nowosądeckiego  wraz z architektem  Markiem Krzysztoniem pokazywali w terenie przebieg wstępnie planowanej przyszłej nitki kompozytowego   toru saneczkowego. W wyniku analizy, członkowie komisji  wraz z trenerami wskazali na konieczność wprowadzenia do projektu budowy  toru w proponowanym dotychczas wariancie wielu zmian, wynikających ze specyfiki dyscypliny. Prace projektowe powinny być nadal kontynuowane z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Były one bardzo konkretne, wynikający z doświadczeń praktycznych uczestników spotkania m.in. projektant  Marcin Kulpa zwrócił uwagę  na brak obliczeń na temat przeciążeń na wirażach. Brak obliczeń może skutkować niemożliwością wykonania  późniejszego projektu na podstawie  opracowywanej obecnie koncepcji . Z kolej  trener Andrzej Śmierzchalski zwrócił uwagę na brak kilku istotnych elementów toru tj. braku wiraży o zmiennym promieniu oraz dwóch  wiraży następujących po sobie w prawo  lub lewo. Ponadto wskazał niebezpieczny element na torze -  wyjście z beczki,  gdzie zawodnik powinien mieć prosty odcinek do wyhamowania a nie po łuku . Trener Leszek Poręba   zwrócił  uwagę  na umiejscowienia startów oraz niektórych elementów toru. Po wizji  lokalnej stwierdzono, że wstępny projekt nie spełnia jeszcze  wszystkich kryteriów pozwalających na przyszłą homologację toru przez ekspertów Międzynarodowej Federacji Saneczkowej FIL i  należy go przeprojektować . Uzgodniono, że wszystkie uwagi i  sugestie będą przesyłane do  Zbigniewa Czocha  Wiceprezesa PZSSan, który  będzie dalej koordynował przepływ informacji do wszystkich zainteresowanych osób.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Czoch