czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Spotkanie z wiceburmistrzem Karpacza

22 sierpnia 2020, godz. 12:03  

A A A

Kierownictwo Polskiego Związku Sportowego: p.o. prezesa Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera, członek Zarządu Henryk Pochłód spotkało się z wiceburmistrzem Karpacza panią Kamilą Cyganek.

Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnego stanu prac nad  budową w Karpaczu kompozytowego toru saneczkowego, możliwością remontu istniejącego raczej już tylko „teoretycznie” w Karpaczu betonowego toru saneczkowego , bowiem jego aktualny stan techniczny nie pozwala na prowadzenie szkolenia i organizacji zawodów. Przyznano, że z przykrością patrzy się  na ten niszczejący, zbudowany w większości z odpadających pustaków, dawniej tętniący życiem, betonowy tor saneczkowy naturalnie mrożony, przebiegający obok atrakcyjnych ścieżek spacerowych i zadbanych parków. Sąsiadują ze sobą. Uznano, że istnieje wola na pokonanie "istniejącej niemocy", nieżyciowych przepisów i braku porozumienia, które pozwolą na  jego wyremontowanie i ponowne oddanie w użytkowanie młodzieży. Kolejnym problemem czekającym na rozwiązanie jest wyremontowanie uszkodzonej podczas budowy hali sportowej przy Dolnośląskim Zespole Szkół bobslejowo-saneczkowej ścieżki startowej. Kierownictwo szkoły bez pomocy, mimo najszczerszej chęci, samo tego problemu nie rozwiąże. Potrzebne jest zewnętrzne, rozsądne  wsparcie finansowe.  Młodzież Szkoły Mistrzostwa Sportowego uprawiająca saneczkarstwo, członkowie kadry narodowej juniorów, na tak bardzo potrzebny w szkoleniu obiekt z pewnością  zasługuje. Uzgodniono, że w pierwszych dniach września br. - jeśli pandemia koronawirusa COVID-19 na to pozwoli- zostanie zorganizowane robocze spotkanie z udziałem potencjalnego, krajowego wykonawcy toru z tworzywa sztucznego. Karpacz posiada bogate tradycje sportowe (co pięknie dokumentuje Muzeum Sportu i Turystyki) i ładne, funkcjonalne obiekty. Zbudowano piękny stadion lekkoatletyczny, rozbudowano rekreacyjny tor saneczkowy "Kolorowa", wybudowano wielofunkcyjną Halę Sportową, istnieje skocznia narciarska "ORLINEK". Potencjał istnieje. Włodarze miasta posiadają realne plany i wiedzę jak je wdrożyć. Liczymy, że przy zaangażowaniu Rady Miasta także budowa kompozytowego toru saneczkowego nabierze "przyspieszenia", a w tym czasie zostanie przywrócona "do życia"  także bobslejowo-saneczkowa" ścieżka startowa przy Dolnośląskim Zespole Szkół.