czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Szansa na rozwój saneczkarstwa w Zespole Szkół w Marcinkowicach

07 stycznia 2020, godz. 09:09  

A A A

Z inicjatywy członka Zarządu PZSSan Zbigniewa Czocha i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSSan Kamila Malickiego  odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatu Nowosądeckiego podczas którego przedstawiciele Polskiego Związku Sportów Saneczkowych  Zbigniew Czoch, Kamil Malicki i Zdzisław Janisz oraz Dyrekcja  Zespołu  Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach Wiesław Gródek z Iwona Sikorską zgłosili staroście nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu propozycję powołania w Marcinkowicach klasy sportowej ze specjalizacją saneczkarstwa.

Jak przyznali zarówno Zbigniew Czoch jak i Wiesław Gródek, młodzież potrzebuje miejsc, gdzie może ćwiczyć i rozwijając swoje fizyczne umiejętności. Co więcej, uczniowie mieliby możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu, a także brania udziału w obozach sportowych. Starosta Nowosądecki poparł ideę i "zaświecił zielone światło" które pozwoli
otworzyć Klasę Sportową pod Patronatem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Starosta stwierdził że" ....klasa sportowa byłaby dopełnieniem klas mundurowych działających w tej placówce... " . Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą sportową oraz terenem gdzie można wybudować  naturalny lub z tworzywa sztucznego tor saneczkowy. Polski Związek Sportów Saneczkowych użyczy szkole profesjonalnych trenażerów do treningu startu saneczkarzy. Uzgodniono, że PZSSan obejmie patronat nad tą inicjatywą i podpisze z dyrekcją szkoły porozumienie o wzajemnej współpracy. Powstaje szansa, aby każdego roku szkolnego zainteresowanych tą dyscypliną sportu  można będzie objąć specjalistycznym szkoleniem i tym samym poszerzyć zakres "wyławiania uzdolnionej sportowo młodzieży do uprawiania saneczkarstwa. Z pewnością szkoła będzie korzystała z modelu wypracowanego przez Szkołę Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu. Z bazy treningowej szkoły na pewno skorzystają także saneczkarze z klubów nowosądeckich. Jest szansa na powstanie nowego, silnego Ośrodka Sportów Saneczkowych.