czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

W Marcinkowicach powstaje klasa sportowa o profilu saneczkarskim

02 marca 2020, godz. 09:27  

A A A

W dniu 26 lutego br.  w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podpisano porozumienie między Zespołem Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, a Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych i Powiatem Nowosądeckim jako organem prowadzącym dla szkoły dot. utworzenia  w Zespole Szkół  (woj. małopolskie) od września br. nowej klasy o profilu sportowym, ze specjalnością sportów saneczkowych.

Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, dyrektor Zespołu Szkół w Marcinkowicach Wiesław Gródek oraz przedstawiciele Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: prezes Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera i członek Zarządu Zbigniew Czoch. W ramach porozumienia, Polski Związek Sportów Saneczkowych pomoże między innymi przy opracowaniu specjalistycznego programu kształcenia, organizacji obozów treningowych, a także wyposaży  szkołę w dwa specjalistyczne trenażery saneczkarskie przeznaczone do wzbogacenia bazy treningowej.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski oświadczył „….to świetna informacja dla młodych ludzi, którzy chcą uprawiać sport. Przypomnę, że Zespół Szkół w Marcinkowicach wzbogaci się o pełnowymiarową halę sportową wraz ze strzelnicą. Nie jest wykluczone, że przy wsparciu PZSS udałoby się wybudować naturalnie lub sztucznie mrozony tor saneczkowy. Jestem wielkim zwolennikiem uprawiania sportu i rozwoju młodych ludzi właśnie przez takie zajęcia. Dają one nie tylko poczucie przynależności do grupy, budują tężyznę fizyczną, uczą rywalizacji fair play, ale też wpływają na kształtowanie charakter.

Dyrektor szkoły Wiesław Gródek i wicedyrektor Iwona Sikorska m.in. stwierdzili „….to wielka szansa dla uczniów z całego Powiatu Nowosądeckiego – przekonują. – Nasza szkoła słynie z klas mundurowych, teraz otworzymy klasę sportową. Mamy nadzieję, że nie będzie problemu z naborem, tym bardziej, że zapewniamy profesjonalną kadrę i sprzęt treningowy…..”

p.o. Prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych  Jan Błoński m.in. powiedział”… to ważny moment dla rozwoju saneczkarstwa nie tylko w woj. małopolskim. Znakomicie wpisuje się w strategię rozwoju Polskiego Zwiazku Sportów Saneczkowych do 2022 roku. Podobnymi inicjatywami chcemy powrócić do korzeni polskiego saneczkarstwa, które posiada w Polsce długie tradycje, a jego reprezentanci odnieśli w nieodległej przeciez przeszłości znaczące sukcesy sportowe. Tor naturalnie mrożony w Krynicy Zdrój był wówczas także „perełką” światowego saneczkarstwa”. Mamy nadzieję, że Marcinkowice wychowają wielu reprezentantów nie tylko regionu, ale także naszego kraju. Przed nimi prosta droga w przyszłości na olimpijskie tory saneczkowe. Chciałbym także w tym miejscu podziękować inicjatorom tego zamierzenia panu Zbigniewowi Czochowi i Kamilowi Malickiemu. Bardzo dziękuje dyrekcji szkoły za podjęcie wyzwania, a Panu Starostowi Nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu za poparcie i deklarację pomocy…”