czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

RODO

 

Administratorem Twoich danych jest Polski Związek Sportów Saneczkowych z siedzibą w ul. Łazienkowska 6a, lokal 33, 00-449 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 118-02-89-125, KRS: 0000010280. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@pzssan.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem Polski Związek Sportów Saneczkowych, ul. Łazienkowska 6a, lokal 33, 00-449 Warszawa.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • umożliwienia przeanalizowania przez www.pzssan.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego poprzez wykorzystanie Google Analytics (cookies). Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
    Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze Polski Związek Sportów Saneczkowych, ul. Łazienkowska 6a, lokal 33, 00-449 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@pzssan.pl  Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Polski Związek Sportów Saneczkowych w ramach zawieranych z Tobą umów.

Wiadomości

31 października 2019, godz. 16:33
Jan Błoński p.o. prezesa PZSSan
30 października 2019, godz. 08:28
Szlifowanie formy w Konigssee
24 października 2019, godz. 14:59
Juniorzy młodsi na konsultacjach szkoleniowych w Niemczech
11 października 2019, godz. 12:37
Zgrupowanie szkoleniowe juniorów i juniorów młodszych w Siguldzie
11 października 2019, godz. 07:31
Seniorzy powrócili z obozu szkoleniowego w Lillehammer

Zobacz wszystkie