czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Zarząd

 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w kadencji 2018-2022:

 


p.o. Prezesa

Jan Błoński

Reprezentacja, koordynacja, nadzór, współpraca z administracją centralną i wojewódzką, reprezentacja w PKOL.


Skarbnik

Zofia Pocztarek

Opracowywanie Regulaminów MP na torach lodowych, opracowanie systemu "wyławiania talentów saneczkowych -skauting", współpraca z klubami saneczkowymi, sport dzieci i młodzieży


Członek

Zbigniew Czoch

Marketing sportowy, poszukiwanie sponsorów i partnerów PZSSan.


Członek

Krzysztof Orszulik

Rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych, organizacja imprez krajowych i międzynarodowych.


Członek

Henryk Pochłód

Współpraca z przedstawicielami administracji samorządowej, Radą Trenerów i Komisją Dyscyplinarną.

Wiadomości

31 października 2019, godz. 16:33
Jan Błoński p.o. prezesa PZSSan
30 października 2019, godz. 08:28
Szlifowanie formy w Konigssee
24 października 2019, godz. 14:59
Juniorzy młodsi na konsultacjach szkoleniowych w Niemczech
11 października 2019, godz. 12:37
Zgrupowanie szkoleniowe juniorów i juniorów młodszych w Siguldzie
11 października 2019, godz. 07:31
Seniorzy powrócili z obozu szkoleniowego w Lillehammer

Zobacz wszystkie