czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Zarząd

 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w kadencji 2018-2022:

 

Prezes

Michał Jasnosz

Reprezentacja, koordynacja, nadzór, współpraca z administracją centralną i wojewódzką, reprezentacja w PKOL.


Wiceprezes

Jan Błoński

Zastępowanie Prezesa, inwestycje, w tym: budowa toru lodowego sztucznie mrożonego, torów plastykowych i naturalnych.


Skarbnik

Zofia Pocztarek

Opracowywanie Regulaminów MP na torach lodowych, opracowanie systemu "wyławiania talentów saneczkowych -skauting", współpraca z klubami saneczkowymi, sport dzieci i młodzieży


Członek

Zbigniew Czoch

Marketing sportowy, poszukiwanie sponsorów i partnerów PZSSan.


Członek

Krzysztof Orszulik

Rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych, organizacja imprez krajowych i międzynarodowych.


Członek

Henryk Pochłód

Współpraca z przedstawicielami administracji samorządowej, Radą Trenerów i Komisją Dyscyplinarną.