czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

70 Kongres FIL w Hall in Tirol (Austria)

21 czerwca 2022, godz. 11:32  

A A A

W dniach 18 – 19 czerwca w austriackim Hall in Tirol, w pobliżu Innsbrucka, obradował Sprawozdawczo-Wyborczy 70 Kongres Międzynarodowej Federacji Saneczkowej (FIL), w którym uczestniczyli przedstawiciele 32 federacji krajowych. Delegacji Polskiego Związku Sportów Saneczkowych przewodniczył prezes dr Zdzisław Ingielewicz, któremu towarzyszyli  sekretarz generalny Janusz Tatera i trener główny kadry narodowej seniorów na torach lodowych Marek Skowroński.

Prezydentem Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej (FIL) został ponownie wybrany Einars Fogelis (Łotwa). Jest dopiero trzecim prezydentem w historii Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej, która została założona w 1957 roku.

Sekretarzem generalnym został ponownie wybrany Dwight Bell (USA). Wiceprezesami FIL  zostali wybrani: Phillipp Trattner  (Austria) ds.. finansów,  Claire Del Negro z USA ds. sportu, Armin Zoeggler (Włochy) ds. technicznych, Thomas Schwab (GER) ds. marketingu, Sorin Buta ds. saneczkarstwa naturalnego.

Na dwa stanowiska asesorów w zarządzie FIL, Sorina Ticu (ROU) i Markus Prock (AUT)

Na wniosek Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w głosowaniach tajnych do składu Sądu Arbitrażowego FIL został wybrany dr prawa Michał Kuliński, członek Rady Patronackiej PZSSan oraz do Komisji Technicznej FIL Marek Skowroński trener główny kadry narodowej seniorów na torach lodowych.

Delegaci szczególnie serdecznie podziękowali odchodzącemu na własną prośbę dotychczasowemu, wieloletniemu wiceprezesowi ds. Finansów FIL Haraldowi Steyrerowi, który został mianowany Członkiem Honorowym FIL i otrzymał najwyższe odznaczenie FIL wraz z Odznaką Honorową Złotą z Diamentem. Tylko Honorowy Prezydent Josef Fendt i długoletni Sekretarz Generalny Svein Romstad są obecnie posiadaczami tej najwyższej nagrody. Honorowy prezes FIL. Josef Fendt, pełnił funkcję laudatora dla Haralda Steyrera i powiedział m.in.: „W funkcji dyrektora finansowego w Światowej Federacji Sportów Olimpijskich zaufanie i wiedza fachowa  są ważną podstawą do efektywnej współpracy. Harald Steyrer przez  26 lat pełnił funkcję „ministra finansów” Międzynarodowej Federacji Saneczkowej. Austriak został po raz pierwszy wybrany na wiceprezesa ds. finansów na 45. kongresie FIL w Olimpii w Grecji w 1996 roku i piastował ten urząd do 19 czerwca 2022 roku.

Ostatnie sprawozdanie finansowe Haralda Steyrera: Projekt budżetu 2022/23 przyjęty

Wraz z uchwaleniem projektu budżetu na sezon 2022/23 oraz jednomyślnym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 2021/22 na 70. Kongresie FIL w Hall w Tyrolu, wiceprezes FIL Harald Steyrer zakończył aktywną działalność w FIL, jak sam określił „symbolicznie pożegnałem swoje biuro”.

Delegaci Kongresu FIL zatwierdzili sprawozdania oraz przegłosowali nowelizację Statutu FIL dot. wprowadzenia  dodatkowego  „paragrafu awaryjnego”, którego celem jest  „umożliwienie reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych tzn. który reguluje przypadki „siły wyższej”, takie jak pandemie, wojny lub inne katastrofy. Zmiana, została zatwierdzona większością dwóch trzecich głosów. Dyrektor wykonawczy FIL, Christoph Schweiger, wyjaśnił to w następujący sposób: „Przyjęta poprawka do statutu jest szeroko przyjętą propozycją, która ma na celu rozszerzenie możliwości FIL, odpowiedniego szybkiego działania w sytuacjach nagłych" 

Delegaci zaakceptowali także propozycje Komisji Sportowej, Technicznej i Saneczkarstwa na torach naturalnych dot. zmian w przepisach technicznych (IRO) oraz dotyczące „Saneczkarstwa jako sportu popularnego i  masowego”, równości płci, a także zmiany nazwy Światowej Federacji FIL w języku niemieckim i francuskim. 

Decyzje kalendarzowe

2023 - Mistrzostwa Świata na torach naturalnych  2023 w Vatra Dornei (ROU)

2023 - Mistrzostwa Europy Juniorów w torze naturalnym w 2023 r. Mariazell (AUT).