czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Cenne badania na Politechnice Warszawskiej przy współpracy Instytutu Sportu - PIB.

09 kwietnia 2019, godz. 07:32  

A A A

Polski Związek Sportów Saneczkowych dzięki wsparciu Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego realizuje kolejny etap współpracy z  Politechniką Warszawską.

Trenerzy kadry narodowej seniorów Marek Skowroński i kadry narodowej juniorów i juniorów młodszych Andrzej Śmierzchalski  spotkali się w gmachu Politechniki Warszawskiej z  pracownikami Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej  tej prestiżowej uczelni. Spotkanie rozpoczęło się przy udziale Profesora nadzwyczajnego Jacka Szumbarskiego,   mgr inż. Konrada Gumowskiego, dr hab. Inż.Sławomira Kubackiego,  mgr inż. Mariusza Rutkowskiego  oraz dr Piotra Żmijewskiego -wicedyrektora Instytutu Sportu. Nasi trenerzy podkreślali, że wynik w naszej dyscyplinie sportowej  mierzony jest często tysięcznymi częściami sekundy i w wielu wypadkach zależny jest od doskonałości sprzętu. Pierwszy raport badawczy  opracowany przez zespół naukowców Politechniki Warszawskiej został przekazany naszemu związkowi przez Instytut Sportu w grudniu 2018 r.  Zrealizowano badania nad optymalizacją miski saneczkowej, nad selekcją punktów krytycznych. Opracowano model geometrii numerycznej zawodnika w pozycji zjazdowej i wykonano charakterystykę bezwymiarowych współczynników oporu saneczek. Obecnie, w okresie letnim będą kontynuowane  prace inżynieryjno-techniczne, badania nad geometrią miski dwójek  i  docisku bryły symetrycznej zawodników.  Badaniami numerycznymi będzie kierował dr hab. Sławomir Kubacki. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy obejmie badania  opieką z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki.