czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Małopolski Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych

06 października 2018, godz. 08:37  

A A A

Powstał w 2002 w wyniku reaktywowani i kontynuacji działalności Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Krynicy.

Członkami Założycielami były osoby prywatne, które pochodzą z różnych środowisk oraz działacze klubów nowosądeckich i krynickich. Pierwszym prezesem był pan Marek Skowroński następnie pan Henryk Czarny a następnym i obecnym jest pan Dariusz Ziarno. W chwili obecnej MOZSSan zrzesza cztery kluby: UKS Tajfun Nowy Sącz, LKS Łęka, KS Dunajec, UMKS Parkowa Krynica Zdrój. Klubem wiodącym jest Tajfun. Do głównych celów działalności „Okręgu” należy propagowanie sportów saneczkowych na terenie województwa Małopolskiego poprzez organizacje zawodów na torze lodowym w Krynicy Zdrój oraz zawodów na sankorolkach na deptaku Krynickim oraz w Nowym Sączu na ulicy Kopernika. W chwili obecnej są czynione wraz z głównym inicjatorem UKS Tajfun Nowy Sącz starania do wybudowania toru plastikowego w Nowym Sączu w miejscu byłego toru gumowego z lat 70-tych i 80-tych w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka Galicyjskiego.

MOZSSan współpracuje z Małopolski Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej poprzez który otrzymuje środki na prowadzenie Kadr Wojewódzkich w saneczkarstwie dla grup wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec oraz z Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych. Poprzez „Okręg” przewinęło się wielu reprezentantów kraju w kategoriach juniorskich i seniorskich oraz wywodzą się olimpijczycy wśród zawodników i trenerów.