czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Oberhof na drodze do Pekinu

20 lipca 2021, godz. 06:56  

A A A

Na wieży startowej sztucznie mrożonej w Oberhof (Niemcy) odbyła się kolejna konsultacja szkoleniowa przygotowująca naszą kadrę narodową seniorów do zdobycia kwalifikacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku w Pekinie.

Pozwoliła ona na dokonanie przez kadrę szkoleniową oceny stanu dotychczasowych przygotowań do sezonu olimpijskiego. Mieliśmy bardzo dobre warunki do treningu specjalistycznego na wieży startowej sztucznie mrożonej – obiekcie którego nam brakuje w kraju, co powoduje niemożność systematycznego doskonalenia elementu startu. Ze względu na sporadyczne odbywanie treningu startu zawodnicy odczuli trudy tej formy zajęć, ale z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w programie. Nie odnotowaliśmy na szczęście żadnych kontuzji. Ze względu na charakter tego treningu od zawodników wymaga się dużej koncentracji i pracy na poziomie maksymalnych możliwości. Jak i w poprzednich konsultacjach nieoceniony wkład włożył biomechanik z Instytutu Sportu Pan Zbigniew Staniak. Dzięki tej współpracy odnotowujemy ciągły postęp zawodników. Pokazywał on zawodnikom z trochę innej perspektywy prawidłowość ruchu i popełniane błędy w poszczególnych fazach startu. Jesteśmy wdzięczni Instytutowi Sportu za wsparcie naszego szkolenia. Mamy nadzieję, że za dwa lata podobną wieżę startową sztucznie mrożoną będziemy mieli już w Polsce. Trwają ostatnie prace formalno-prawne i projektowe do wybudowania takiej wieży przy Hali lodowej w Krynicy-Zdrój. Powstanie takiego obiektu w kraju wzbogaci infrastrukturalnie system szkolenia nie tylko kadr narodowych w saneczkarstwie lodowym, a także klubów saneczkowych. Stanie się także atrakcją dla turystów, którzy będą mogli spróbować swoich sił na namiastce toru lodowego sztucznie mrożonego.

Trener główny kadry seniorów Marek Skowroński