czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

20 grudnia 2023, godz. 17:35  

A A A

W dniu 18 grudnia  2023 roku obradował w Warszawie Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, który podjął następujące decyzje:

 • Wyraził  opinię na temat  przebiegu negocjacji zapisów projektu umowy sponsorskiej z Polskim Komitetem Olimpijskim.
 • Przyjął  informację o stanie realizacji budżetu PZSSan na koniec listopada 2023 roku.
 • Zatwierdził  treść Kontraktu Zawodniczego PZSSan regulującego prawa i obowiązki Zawodnika powołanego do składu Kadry Narodowej.
 • Zatwierdził stawki  wynagrodzenia kadry trenerskiej, fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków oraz stawki  osobodnia od 1 stycznia 2024 r.
 • Zatwierdził  koncepcję zlecenia Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzenia badań naukowych nad stworzeniem polskich metali na płozy saneczkowe.
 • Zatwierdził  skład reprezentantów Polski na IV Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang 2024.
 • Zatwierdził  propozycję podpisania Porozumienia z Instytutem Badań Edukacyjnych w sprawie stworzenia ram kwalifikacji w sporcie saneczkowym dostosowanych do zasad Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Przeanalizował informację ze spotkania Rady Trenerów PZSSan oraz zatwierdził  Regulamin Rady Trenerów.
 • Zatwierdził  Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach saneczkowych - Małopolska 06-09.03.2024 r.
 • Zatwierdził Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski  15-16.03.2024 r.
 • Zapoznał się z założeniami  Amatorskich Mistrzostw Polski na Sankolandii FAKRO w Muszynie Złockie.
 • Dokonał wyboru biegłego  rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2023.
 • Zaakceptował projekt ubezpieczenia rocznego następstw nieszczęśliwych wypadków w TU S.A Vienna Insuranc e Group.
 • Przyjął w poczet członków zwyczajnych PZSSan Uczniowski Klub Saneczkowy  „Ślizg Rzeczyca” gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, woj. łódzkie.
 • Dokonał podziału kasków używanych przez kadrę narodową seniorów.
 • Udzielił  poparcia dla Polskiego Związku Hokeja Podwodnego na członka zwyczajnego PKOL.