czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Seniorzy rozpoczęli treningi w Karpaczu respektując zalecenia Ministra Sportu i Ministra Zdrowia

14 maja 2020, godz. 18:17  

A A A

Kadra narodowa seniorów w saneczkarstwie na torach lodowych sztucznie mrożonych przebywa na konsultacji szkoleniowej w Karpaczu.

Zajęcia treningowe zaplanowane w okresie   12 – 16 maja br. odbywają się  na obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  W konsultacji biorą udział : Wojciech  Chmielewski, Jakub  Kowalewski, Mateusz  Sochowicz, Kacper Tarnawski Klaudia Domaradzka, Natalia Jamróz oraz trenerzy/fizjoterapeuci Paweł Zimoń, Patryk Przerywacz i Marta Witek.

Treningi zorganizowane są  w sposób bezpieczny  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wprowadzonymi przez Ministra Zdrowia i Ministra Sportu. Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego  pani Bogusława Kozłowska udostępniła obiekty SMS m.in stadion „Orlik” należący do szkoły. Obiekt  nie jest dostępny dla osób z zewnątrz a szkoła jest zamknięta. Została wytypowana osoba odpowiedzialna za  dezynfekcję obiektu. Kadra posiada środki do dezynfekcji sprzętu do ćwiczeń i  maseczki. 

Wszelkie przygotowania odbywają  się na świeżym powietrzu w małych grupach (maksymalnie dwóch zawodników i trener) w wyznaczonych odstępach od siebie (minimum dwa metry). Realizując plan szkoleniowy zawodnicy-  zachowując właściwą odległość -  ćwiczą też bez maseczek, ponieważ utrudniłyby  a nawet uniemożliwiłyby im one odbycie treningu. Osoba prowadząca treningi prowadzi  je w maseczce, rękawiczkach oraz posiada środek do dezynfekcji rąk oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia treningu.

Grupy, po wcześniejszym ustaleniu, zostały podzielone w następujący sposób:

Pierwsza grupa: Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski (10:00-11:30)
Druga grupa:      Mateusz Sochowicz,      Kacper Tarnawski (11:45-13:15)
Trzecia grupa:     Klaudia Domaradzka,    Natalia Jamróz (13:30-15:00)

Gdy dwie osoby przebywają na treningu, w tym samym czasie dwie następne szkolone są przez Martę Witek z zakresu dietetyki oraz suplementacji, oczywiście na takich samych warunkach, z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie

Każdy z zawodników i każda osoba z kadry szkoleniowej – wszyscy  przyjechali na konsultację swoim samochodem, bez osób trzecich. Podczas  konsultacji  sprawdzony zostanie aktualny stan przygotowania zawodników do sezonu. Planowany jest kolejny okres treningowy z uwzględnieniem również ich kondycji zdrowotnej po okresie kwarantanny i zmniejszonej w tym okresie aktywności ruchowej.

Kolejna konsultacja w tym samym składzie osobowym na obiektach SMS w Karpaczu odbędzie się w dniach 25 – 29 maja br.