czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Tomasz Michałowski i Dariusz Ziarno odwiedzają dyrektorów szkół z okazji wzorowej współpracy.

19 czerwca 2023, godz. 13:48  

A A A

Tomasz Michałowski, członek zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, wraz z trenerem kadry narodowej juniorów, Dariuszem Ziarno, odwiedzili dyrektorów szkół i wychowawców klas, których uczniowie są reprezentantami kraju.

Spotkania miały na celu podkreślenie znaczenia dobrej współpracy między szkołami a Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych. Jak podkreślił Michałowski, to właśnie połączenie spraw sportowych z nauką stanowi klucz do sukcesu młodych sportowców. Ziarno zgodził się z tym, dodając, że solidna podstawa edukacyjna jest nieodzownym elementem rozwoju każdego młodego sportowca. Podczas spotkań, zarówno dyrektorzy, jak i wychowawcy otrzymali okolicznościowy adres z podziękowaniami za ich niewyczerpany wkład i ciężką pracę, które przyczyniły się do sukcesów naszych młodych reprezentantów." To był znak naszej wdzięczności za to, co robią na co dzień, dbając o równowagę między nauką a sportem naszych młodych talentów," powiedział Michałowski. Zarówno Michałowski, jak i Ziarno podkreślali znaczenie tego typu inicjatyw, które utrwalają pozytywne relacje między światem sportu a edukacją, służąc dobrobytowi młodych sportowców. Odwiedziny te z pewnością stanowią ważny krok w dalszym budowaniu tych mostów. Wszyscy dyrektorzy podkreślili, jak ważne jest dla nich, aby wspierać swoich uczniów w ich sportowych pasjach, jednocześnie zachowując równowagę z ich edukacją. Było to bardzo owocne i inspirujące spotkanie dla wszystkich stron. Przedstawiciele Polskiego Związku Sportów Saneczkowych odwiedzili I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowym Sączu, Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowy Sączu.