czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

14 września 2020, godz. 13:01  

A A A

W dniu 12 września 2020 r. na stołecznym Torwarze obradowali delegaci na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, kilkakrotnie przesuwanym terminowo ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.

Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 29 września 2019 roku wieloletniego prezesa Polskiego Związku Sportów saneczkowych Michała Jasnosza.

Miłym akcentem Zgromadzenia była wzruszająca uroczystość uhonorowania kończących karierę zawodniczą, wielokrotnych reprezentantów Polski, olimpijczyków: Ewy Kuls-Kusyk, Macieja Kurowskiego i Natalii Wojtuściszyn.

Wręczono także medale zdobyte – a nie wręczone ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 -na tegorocznych Mistrzostwach Polski seniorów na torze lodowym w łotewskiej Siguldzie.

Delegaci Walnego Sprawozdawczego Zebrania w głosowaniu tajnym wybrali także nowego prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Został nim Zdzisław INGIELEWICZ, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, wieloletni działacz polskiego ruchu olimpijskiego.

Przyjęte Uchwały WSZD PZSSan

Uchwała nr 1  -  zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2019/2020

Uchwała nr 2  -  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 3  -  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2019/2020.

Uchwała nr 4  -  w sprawie wznowienia budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy-Zdrój

Uchwała nr 5   -  w sprawie budowy torów kompozytowych w Jeleniej Górze, Karpaczu i Marcinkowicach

Uchwała nr 6   -  w sprawie aktualizacji licencji zawodniczych

Szczegółowe treści wszystkich dokumentów Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej PZSSan (www.pzssan.pl ; WARTE UWAGI; Walne Zgromadzenia Delegatów PZSSan)

...