czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

27 czerwca 2023, godz. 18:03  

A A A

W dniu  26 czerwca 2023 r.  obradowali delegaci na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, poprzedzonym zebraniem Zarządu PZSSan.

Obrady otworzył prezes PZSSan dr Zdzisław Ingielewicz. Powitał uczestniczących w obradach delegatów klubów i okręgów saneczkowych oraz zaproszonych gości: dr Marcelinę Nowakowską, z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, dr Michała Kulińskiego, członka Sądu Arbitrażowego FIL, przewodniczego Rady Patronackiej PZSSan, Marka Skowrońskiego, członka Komisji Technicznej FIL, trenera głównego kadry narodowej seniorów, Marcina Kulpę, członka Komisji Homologacji torów saneczkowych PZSSan, szefa zespołu projektowego PERBO-Projekt Group z Krakowa,  Marka Kaźmierczyka wójta gminy Rzeczyca, Przemysława Popka z Agencji Projekt Komunikacja, operatora strony internetowej związku oraz  pozostałych trenerów kadr narodowych Dariusza Ziarno, Andrzeja Kupczyka, Małgorzatę Jędrzejko i Mirosławę Ogrodzką. Dokonując  wprowadzenia do sprawozdania za 2022/23 rok m.in. omówił najważniejsze decyzje podjęte przez 71 Kongres FIL w Bukareszcie, przedstawił uwarunkowania finansowe Związku wynikające z  bardzo znacząco obniżonego od 1 stycznia 2022  poziomu tzw. środków własnych pochodzących z dotacji FIL. Związek, podobnie jak inni członkowie FIL działa obecnie w dużo trudniejszych realiach. Wynika to w dużej mierze z faktu, że zawody saneczkowe nie są transmitowane w telewizjach m.in. w Eurosporcie, co utrudnia pozyskiwanie sponsorów związku. Transmisje na You Tube nie wypełniają powstałej luki. Pomimo zmniejszonych wpływów zewnętrznych, dzięki dotacji MSiT (BP i FRKF) udało się ustabilizować fundusze dla kadr narodowych oraz uzyskać dla wszystkich zawodników kadry seniorów i juniora Arkadiusza Trojgę stypendia z MSiT. Zdobycie dodatkowych środków z Solidarności Olimpijskiej MKOL pozwoliło wysłać kadrę juniorów młodszych na testy przedolimpijskie do koreańskiego PyeongChang. Prezes PZSSan, za cenne uznał zapewnienie wsparcia finansowego dla klubów saneczkowych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. W ramach uzyskach finansów wyprodukowano w i przekazano klubom mobilne platformy startowe, rok wcześniej kompletne nakładki letnie na płozy, a w roku bieżącym dodatkowe kaski. Stwierdził, że wszystkie nasze działania w bieżącej kadencji będą ukierunkowane na  przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortina d’ Ampezzo w 2026 roku oraz w roku bieżącym na należyte przygotowanie kadry juniorów młodszych  do zdobycia kwalifikacji i udziału w kolejnej edycji Zimowych  Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Republice Korei. W zamierzeniach na rok bieżący związek nadal będzie wspierał rozwój infrastruktury saneczkowej, w tym budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu oraz torów kompozytowych w Karpaczu i Marcinkowicach oraz  remontu ścieżki startowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.  

W trakcie obrad delegaci zatwierdzili sprawozdania : z działalności Związku  za rok 2022/23  oraz sprawozdanie finansowe  za rok 2022. Zapoznali się z opinią niezależnego biegłego rewidenta. Udzielili Zarządowi PZSSan absolutorium za rok 2022/23. Podjęli uchwałę w sprawie poparcia dla budowy torów kompozytowych. Na wniosek burmistrza Krynicy-Zdrój Piotra Ryby, który łączył się z delegatami w trybie online - podjęli uchwałę popierającą starania władz miejskich powołania w Krynicy-Zdrój filii Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Do delegatów skierował swe wystąpienie Poseł RP Patryk Wicher wspierający działania związane z projektem budowy toru na Górze Iwonce w Krynicy-Zdrój.

Zaproszony gość, Wójt Gminy Rzeczyca w woj. Łódzkim Marek Kaźmierczyk zaprezentował działania gminy ukierunkowane na powstanie klubu poprzez wybudowanie igielitowego toru saneczkowo-tubingowego dla dzieci w Rzeczycy i sąsiedniej gminie w Poświętne. Kolejny zaproszony  gość  Przemysław Popek – Agencja Projekt Komunikacja, przedstawił prezentację mającą na celu uaktywnienie PZSSan w działaniach promocyjnych w social mediach. Zapoznał zebranych z projektem dającym możliwość zdobywania przez kluby saneczkowe dodatkowych środków w ramach serwisu „Kibicowsko.pl”.


 
Przyjęte Uchwały WSZD PZSSan

Uchwała nr 1  -  zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2022/2023

Uchwała nr 2  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i ujemnego  wyniku finansowego Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 3  -  udzielenie absolutorium Zarządowi  Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za rok 2022/2023.

Uchwała nr 4  -  w sprawie poparcia dla budowy torów kompozytowych w Karpaczu i Marcinkowicach

Uchwała nr 5   -  w sprawie powołania w Krynicy-Zdrój filii Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu.