czas na polskie SANECZKARSTWO
budzik pzssan

Zakazy w obszarze sportu

02 kwietnia 2020, godz. 17:26  

A A A

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566), Ministerstwo Sportu informuje, że w dalszym ciągu w niezmienionym kształcie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 i w podklasie 96.04.Z) polegający m.in. na zakazie:

1.     prowadzenia obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (w tym stadionów, torów wyścigowych, basenów, pól golfowych, torów do gry w kręgle, siłowni, i pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych),

2.     działalności drużyn i klubów sportowych,

3.     działalności w zakresie organizowania, promowania, sponsorowania i zarządzana imprezami sportowymi,

4.     działalności centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce,

5.     działalności związanej z organizacją lig sportowych,

6.     działalności indywidualnych sportowców i sędziów,

7.     działalności rekreacyjnej na obiektach lub świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych (m.in. organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, obsługa stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, dyskoteki, sale taneczne, i inne imprezy rekreacyjne),

8.     zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (np. sauny, salony kosmetyczne, salon masażu, inne

Zakazy obowiązują do odwołania. Poszczególne rodzaje działalności objętej zakazem zawarte są w dziale Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Koronawirus – rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa

Do 11 kwietnia br. – obowiązuje zakaz przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

1.     wykonywania czynności zawodowych,

2.     zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego udanie się do podmiotu leczniczego, zakupy spożywcze),

3.     wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,

4.     sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązuje między innymi:

·       nakaz określonego sposobu przemieszczania się pieszo. Jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

·       czasowe ograniczenie korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż;

·       w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Ponadto Minister Zdrowia rekomenduje, aby aktywność na zewnątrz została ograniczona do minimum. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Treningi i aktywność sportową uprawiajmy wyłącznie w domu!

Minister Zdrowia zaapelował do Polaków, aby najbliższe dwa tygodnie spędzili w maksymalnej izolacji. Zgodnie z rekomendacją resortu zdrowia należy wstrzymać się z jakąkolwiek aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu, zarówno z zakresu sportu powszechnego, jak i wyczynowego.

Przepisy dalej zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań (za wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych).

Wiele jednak zależy od Ciebie!

·       Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

·       Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

·       Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.
Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

Ministerstwo Sportu